Insomnie (doorslaapstoornis) behandeling

Insomnie kan verschillende oorzaken hebben. Bij de behandeling bepalen we eerst of u misschien andere aandoeningen heeft die zorgen voor de slaapstoornis. De verdere behandeling hangt vervolgens af van de precieze slaapstoornis.

Wanneer een Insomnie (doorslaapstoornis)?

Bij het vaststellen van de diagnose spelen uw medische voorgeschiedenis en uw verhaal (en mogelijk het verhaal van uw partner) van een belangrijke rol. Meestal krijgt u eerst via de huisarts een lichamelijk onderzoek en soms aanvullend onderzoek, zoals bloedonderzoek of beeldvormend onderzoek. Het kan handig zijn om een slaapdagboek bij te houden. Regelmatig komt het voor dat de werkelijke omvang van het slaapprobleem afwijkt van de ervaring.

Behandeling insomnie

Vaak kan de huisarts de behandeling voor zijn of haar rekening nemen. Bij ingewikkelde of zeldzame slaapstoornissen wordt u behandeld in een slaapcentrum. Uw huisarts kan u dan doorverwijzen naar het slaapcentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. De behandeling kan bestaan uit medicijnen, adviezen voor voeding en bewegen, of cognitieve gedragstherapie. Welke behandeling u krijgt en wie u daarbij begeleidt, hangt af van uw situatie. Uw arts bespreekt dit met u.

Slaaponderzoek

Slaaponderzoek vindt niet altijd plaats. De arts bepaald of slaaponderzoek (al dan niet voorafgaand aan het polikliniek bezoek)  door middel van actografie, CEEG of PSG wenselijk is. Voor een slaaponderzoek hoeft u niet in het ziekenhuis te blijven slapen, maar komt u naar de polikliniek klinische neurofysiologie. Daar krijgt u elektroden voor het onderzoek opgeplakt. Met de apparatuur gaat u naar huis. U slaapt thuis en komt de volgende dag terug om de apparatuur in te leveren. De uitslag ontvangt u via de neuroloog. U hoeft zich voor dit onderzoek niet voor te bereiden. Gebruikt u (slaap)medicijnen? Dan kunt u die gewoon blijven gebruiken. Neemt u normaal gesproken geen slaapmedicijn in? Doe dat dan nu ook niet. Eventueel aanvullend onderzoek kan plaatsvinden in de vorm van bloedonderzoek via de huisarts, beeldvormend onderzoek of slaaponderzoek.

Veelgestelde vragen

Welke medicijnen krijg ik?

Als u wordt behandeld met medicijnen, krijgt u Amitriptyline voorgeschreven. Dit is een niet-verslavend middel dat u langdurig kunt gebruiken. Door Amitriptyline ontstaat een natuurlijke slaap, waardoor de slaap effectiever wordt.

Waarom wordt Amitriptyline verkozen boven slaapmedicatie?

In tegenstelling tot slaapmedicatie treedt bij Amitriptyline geen gewenning op. Het verhelpen van slaapproblemen zal langere tijd duren. Amitriptyline kunt u langdurig gebruiken. Daarnaast ontstaat bij het gebruik van Amitriptyline een natuurlijke slaap, waardoor de slaap effectiever wordt. Slaapmedicatie geeft een onnatuurlijke slaap en daardoor een minder effectief slaappatroon.

Ik heb een tablet ingenomen, maar ik slaap nog steeds slecht. Wat nu?

Het duurt meestal 4 tot 6 weken voordat Amitriptyline goed werkt. Pas dan weten we of dit middel en de dosis goed bij u passen. Verbetert uw slaappatroon? Dan bent u op de goede weg. Maar het zal nog een aantal maanden duren voordat u helemaal stabiel slaapt.

Hoe laat moet ik Amitriptyline innemen?

U kunt Amitriptyline het beste tussen 21.00 en 22.00 uur innemen. Als u het later inneemt, zult u ook later resultaat ervaren. Bovendien kunt u zich dan in de ochtend langer suf voelen. Past u dan op met verkeersdeelname en het bedienen van machines.

Ik ben vergeten mijn tablet in te nemen. Wat moet ik doen?

Ontdekt u dit binnen korte tijd na het voorgeschreven tijdstip? Dan kunt u het tablet alsnog innemen. Is het na 24.00 uur? Dan neemt u die avond het tablet niet in. Bij later innemen kunt u zich in de ochtend langer suf voelen. Past u dan op met verkeersdeelname en bedienen van machines.

Hoe lang moet ik Amitriptyline gebruiken?

Dat verschilt per persoon. Overleg dit met uw huisarts of specialist. Meestal adviseren wij om Amitriptyline minimaal 3 tot 4 maanden te gebruiken. Daarna overlegt u of u kunt stoppen of door moet gaan. Heeft u last van depressies terwijl u Amitriptyline gebruikt? Overleg dan altijd met uw huisarts, specialist, psycholoog of psychiater.