EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een behandelmethode voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van één of meer ingrijpende ervaringen zoals een ziekte of opname. Het uiteindelijke doel van EMDR is dat je aan de herinnering kunt denken zonder je daar gespannen bij te voelen.

Waarom EMDR?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen verwerkt deze ervaringen op eigen kracht. Anderen ontwikkelen psychische klachten.

Vaak gaat het om herinneringen aan ingrijpende gebeurtenissen die zich op blijven dringen, waaronder angst opwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries.

Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties of slaapproblemen. Soms is er sprake van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere klachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een akelige gebeurtenis waarbij de gedachte aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept.

Hoe werkt EMDR?

De therapeut vraagt de patiënt aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen; later om de verwerking op gang te helpen.

De therapeut zal vervolgens regelmatig vragen om de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. In veel gevallen is dat de hand van de therapeut of een lichtje dat van links naar rechts gaat en dat met de ogen gevolgd moet worden, gedurende circa 30 seconden.

Na een dergelijke ‘set’ zal de therapeut de patiënt vragen welke gedachten de overhand hebben. De EMDR-procedure brengt meestal een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er iets. De patiënt wordt na elke set gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

Werkzaamheid van EMDR

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat patiënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende therapievorm. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis, zijn mensen vaak al na enkele behandelingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig een trauma hebben ervaren en bij ingewikkeldere problematiek, duurt de behandeling vaak langer.

Meer informatie

Wilt u meer weten over EMDR? Kijk dan op de website van Vereniging EMDR Nederland.