Epidurale injectie

Een epidurale injectie is een behandeling waarbij medicatie (corticosteroïden) in de epidurale ruimte wordt gebracht. Deze behandeling vindt plaats ter hoogte van de rug of nek.

Werking van een epidurale injectie

Met behulp van een naald die onder röntgendoorlichting in de epidurale ruimte wordt geplaatst, worden medicijnen ingespoten. Hierdoor nemen de zwelling en ontsteking van het weefsel rondom de zenuw af, met als gevolg vermindering van de pijn.

Voorbereiding behandeling

U mag voorafgaand aan deze behandeling alles eten en drinken, tenzij de arts anders met u heeft afgesproken. U wordt voor de behandeling opgenomen op de herstelkamer van ons behandelcentrum.

Tijdens de behandeling

De behandeling vindt plaats ter hoogte van de rug, borstkas of nek. Krijgt u een behandeling ter hoogte van borstkas of de lage rug, dan neemt u plaats in buikligging op de behandeltafel. Er ligt een kussen onder uw buik. Krijgt u een behandeling ter hoogte van uw nek, dan zit u met uw nek voorovergebogen op de rand van het bed. De behandeling duurt 10 tot 15 minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling gaat u terug naar de verpleegkundige op de herstelkamer. Heeft u een behandeling ondergaan ter hoogte van uw rug of borstkas, dan moet u minimaal 30 minuten bedrust houden. Daarna kijkt de verpleegkundige of u voldoende kracht/gevoel heeft in uw benen. Soms kan het zijn dat u wat langer moet blijven.

Heeft u een behandeling ondergaan ter hoogte van uw nek, dan wordt u gedurende een half uur aangesloten aan een monitor. Als u zich goed voelt, mag u daarna wat drinken. Aansluitend mag u weer naar huis. Soms kan het zijn dat u wat langer moet blijven.

Korte toegangstijden

In ons pijncentrum werkt een multidisciplinair team van anesthesiologen, pijnconsulenten, psychologen, neurologen en verpleegkundigen samen om u de best mogelijke zorg te bieden.

Omdat wij beseffen dat u zowel bij acute als chronische pijn snel geholpen wilt worden, hanteren we korte toegangstijden. We beschikken over een eigen behandelcentrum waar we u snel en adequaat kunnen helpen. Vanwege onze korte toegangstijden ontvangen we patiënten uit heel Nederland.