Epley manoeuvre bij duizeligheid

De Epley manoeuvre wordt uitgevoerd bij patiënten met een BPPD. Dit betekent benigne paroxysmale positieafhankelijke duizeligheid. De Epley manoeuvre is een eenvoudige behandeling, die bestaat uit het maken van een aantal specifieke bewegingen met het hoofd.

Wat is BPPD?

BPPD is een onschuldige, maar vervelende aandoening van het evenwichtsorgaan. Het is een vorm van kortdurende draaiduizeligheid die optreedt bij een bepaalde beweging van het hoofd. BPPD wordt veroorzaakt doordat kristalletjes die in het evenwichtsorgaan zitten, losgeraakt zijn. Ze bevinden zich dan op een plek waar ze niet thuishoren.

Behandeling bij BPPD

De behandeling bij BPPD gebeurt met een Epley manoeuvre. U neemt plaats op een onderzoeksbank. De laborant draait uw hoofd in verschillende posities. Iedere positie houdt u ongeveer 60 seconden aan. Bij iedere beweging kunt u kortdurend duizelig worden. Door het hoofd op verschillende manieren te bewegen, probeert de laborant de kristalletjes te verplaatsen. 80% van de BPPD-patiënten heeft daarna geen last meer van de draaiduizeligheid. Soms is 1 behandeling niet voldoende. Dan wordt de behandeling herhaald.

Na de Epley manoeuvre bij duizeligheid

Na de behandeling:

  • ga eerst even rustig zitten. Het kan zijn dat de kristallen de eerste minuten na de behandeling weer gaan schuiven. Hierdoor kunt u opnieuw duizelig worden.
  • zorg ervoor dat iemand u naar huis kan brengen
  • slaap de eerste week niet op de aangedane zijde en slaap met een extra kussen onder het hoofd
  • vermijd de eerste dagen situaties waarbij het hoofd sterk naar voren of naar achteren moet worden bewogen. Ga dan bijvoorbeeld niet naar de tandarts of kapper. Maak geen abrupte bewegingen met het hoofd. Til geen zware dingen.
  • heeft u van de arts oefeningen tegen BPPD meegekregen? Dan doet u deze oefeningen pas ná de eerste week na de behandeling.