FreeStyle Libre glucosemeter

Een belangrijk onderdeel van de behandeling van diabetes mellitus is het bepalen van de glucosewaarde. De FreeStyle Libre glucosemeter kan zonder vingerprik de glucosewaarde bepalen. Een kleine sensor die u op de achterkant van uw bovenarm draagt, meet dag en nacht automatisch de glucose en slaat deze voortdurend op.

In verband met het coronavirus is het tijdelijk niet mogelijk om deel te nemen aan de workshop FreeStyle Libre. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De gegevens die gemeten worden door de FreeStyle Libre glucosemeter kunnen u en uw arts meer inzicht geven in de oorzaak van eventuele glucoseschommelingen in uw bloed. Voeding en beweging kunnen ook een belangrijke rol spelen in deze schommelingen. Daarnaast kunt u samen met uw arts, diëtist en/of diabetesverpleegkundige de waarden bespreken om uw behandeling te optimaliseren.

Freestyle Libre in basispakket diabetespatiënten

Goed nieuws voor patiënten met diabetes type 1 en type 2 met een intensieve insulinebehandeling. De Freestyle Libre komt in het basispakket voor mensen met diabetes type 1 en 2 die afhankelijk zijn van een intensieve insulinetherapie.

Veilig gebruik

Het gebruik van de Freestyle Libre wordt nu voor veel meer patiënten mogelijk. De zorgverzekeraar stelt de eis dat vooraf een scholing (workshop of e-learning) wordt gevolgd. Deze scholing is belangrijk om op een veilige en goede manier de sensor te gebruiken en gegevens te interpreteren.

Ook is het belangrijk dat u samen met uw diabetesverpleegkundige tijdens de volgende polikliniekbezoeken een duidelijk behandeldoel afspreekt over het gebruik van de Freestyle Libre.

Meer weten over de aanvraagprocedure? Kijk dan op Aanvraag Freestyle Libre

Hoe werkt de Freestyle Libre glucosemeter?

De FreeStyle Libre glucosemeter bestaat uit 2 delen:

Deel 1

Deel 1 is een sensor die u op de achterkant van uw bovenarm draagt. De sensor zit op de huid en een kleine flexibel naald zit onderhuids. Automatisch meet deze dag en nacht de glucose. De sensor slaat de metingen voortdurend op. U draagt de sensor 14 dagen en kunt deze eenvoudig zelf aanbrengen. De sensor is waterdicht en kan worden gedragen tijdens baden, douchen, zwemmen en sporten. Let op: de sensor is maximaal 30 minuten waterbestendig tot een diepte van 1 meter.

Deel 2

Deel 2 is een reader (tevens als glucosemeter met strip te gebruiken) waarmee u de waarden kunt scannen door deze in de buurt van de sensor te houden. De waarden zijn zichtbaar op uw reader of (een geschikte) smartphone. Bij elke scan krijgt u uw actuele glucosewaarden en de glucosegegevens van de laatste 8 uur. Verder geeft een trendpijl aan in welke richting de glucose zich beweegt.

Afmetingen van de reader 95 mm x 60 mm x 16 mm, gewicht 65 gram.

Bijbehorende software

Met behulp van de FreeStyle Libre software kunt u een beter inzicht krijgen in glucosepatronen en variabiliteit. Bekijk de website van FreeStyle Libre om de software te downloaden. U kunt deze software ook installeren op uw smartphone.

Hoe moet ik de FreeStyle Libre glucosemeter gebruiken?

Voor het starten met FreeStyle Libre dient u zich aan te melden voor een educatie workshop, zodat u op de juiste wijze het product leert kennen en gebruiken. Het volgen van deze educatie workshops is een eis die gesteld wordt door de zorgverzekeraar. Als u de Libre al in gebruik heeft en in het verleden al de workshops heeft gevolgd, is het niet nodig deze nogmaals te volgen.

Tijdens de workshop ontvangt u instructie hoe de Libre op de juiste wijze te gebruiken en hoe het LibreView uitleesprogramma werkt. 

U kunt zich via de volgende link inschrijven voor de workshop. Deze workshop wordt op verschillende data in het ziekenhuis in Ede gegeven onder begeleiding van een diabetesverpleegkundige.

Voor gebruik van de FreeStyle Libre glucosemeter zijn ook duidelijke instructiefilmpjes te vinden op de website van FreeStyle Libre.

Wat moet ik doen als ik twijfel over mijn gemeten glucosewaarden?

Bij twijfel over de gescande glucosewaarden is het belangrijk om deze te controleren door het doen van een vingerprik.