FreeStyle Libre glucosemeter

Een belangrijk onderdeel van de behandeling van diabetes mellitus is het bepalen van de glucosewaarde. De FreeStyle Libre glucosemeter kan zonder vingerprik de glucosewaarde bepalen. Een kleine sensor die u op de achterkant van uw bovenarm draagt, meet dag en nacht automatisch de glucose en slaat deze voortdurend op.

De gegevens die gemeten worden door de FreeStyle Libre glucosemeter kunnen u en uw arts meer inzicht geven in de oorzaak van eventuele glucoseschommelingen in uw bloed. Voeding en beweging kunnen ook een belangrijke rol spelen in deze schommelingen. Daarnaast kunt u samen met uw arts, diëtist en/of diabetesverpleegkundige de waarden bespreken om uw behandeling te optimaliseren.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de FreeStyle Libre glucosemeter?

De volgende patiënten komen voor deze behandeling in aanmerking*:

  • kinderen met diabetes type I
  • volwassenen met slecht ingesteld diabetes type 1 (ondanks standaard controle blijvend hoog HbA1c (>8% of >64 mmol/mol))
  • zwangeren met diabetes type I en II (geen zwangerschapsdiabetes)
  • vrouwen met diabetes types I en II die een zwangerschapswens hebben

heeft u diabetes type 1 en kampt u met ernstige hypoglykemieën en/of kunt u deze niet waarnemen (hypo-unawareness)? Dan komt u niet in aanmerking voor de FreeStyle Libre glucosemeter.

Indien u voldoet aan de criteria beoordeelt de internist van ziekenhuis Gelderse Vallei in overleg met u of de FreeStyle Libre aangevraagd kan worden. Na goedkeuring door de ziektekostenverzekeraar neemt de firma Mediq Direct telefonisch contact met u op om afspraken te maken over het leveren van de materialen.

*Dit zijn de huidige criteria, mogelijk dat deze in de toekomst nog gaan veranderen. Houd daarvoor de website van Zorgverzekeraars Nederland in de gaten.

Hoe werkt de Freestyle Libre glucosemeter?

De FreeStyle Libre glucosemeter bestaat uit 2 delen:

Deel 1

Deel 1 is een sensor die u op de achterkant van uw bovenarm draagt. De sensor zit op de huid en een kleine flexibel naald zit onderhuids. Automatisch meet deze dag en nacht de glucose. De sensor slaat de metingen voortdurend op. U draagt de sensor 14 dagen en kunt deze eenvoudig zelf aanbrengen. De sensor is waterdicht en kan worden gedragen tijdens baden, douchen, zwemmen en sporten. Let op: de sensor is maximaal 30 minuten waterbestendig tot een diepte van 1 meter.

Deel 2

Deel 2 is een reader (tevens als glucosemeter met strip te gebruiken) waarmee u de waarden kunt scannen door deze in de buurt van de sensor te houden. De waarden zijn zichtbaar op uw reader of (een geschikte) smartphone. Bij elke scan krijgt u uw actuele glucosewaarden en de glucosegegevens van de laatste 8 uur. Verder geeft een trendpijl aan in welke richting de glucose zich beweegt.

Afmetingen van de reader 95 mm x 60 mm x 16 mm, gewicht 65 gram.

Bijbehorende software

Met behulp van de FreeStyle Libre software kunt u een beter inzicht krijgen in glucosepatronen en variabiliteit. Bekijk de website van FreeStyle Libre om de software te downloaden. U kunt deze software ook installeren op uw smartphone.

Hoe moet ik de FreeStyle Libre glucosemeter gebruiken?

Voor het starten met FreeStyle Libre dient u zich aan te melden voor 2 educatie workshops, zodat u op de juiste wijze het product leert kennen en gebruiken. Het volgen van deze educatie workshops is een eis die gesteld wordt door de zorgverzekeraar. lndien u de Libre al in gebruik heeft en in het verleden al de workshops heeft gevolgd, is het niet nodig deze nogmaals te volgen.

Tijdens de eerste workshop neemt u uw FreesSyle Libre materialen mee en ontvangt u instructie hoe de Libre op de juiste wijze te gebruiken. Heeft u de materialen nog niet ontvangen, dan kunt u toch alvast de instructie volgen. Tijdens de tweede workshop leert u hoe het LibreView uitleesprogramma werkt, zodat u de gegevens kunt inzien en uw diabetesbehandeling nog beter kunt afstemmen.

U kunt zich via de volgende link inschrijven voor de beide workshops. Deze workshops worden op verschillende data in het ziekenhuis in Ede gegeven onder begeleiding van een diabetesverpleegkundige.

Voor gebruik van de FreeStyle Libre glucosemeter zijn ook duidelijke instructiefilmpjes te vinden op de website van FreeStyle Libre.

Wat moet ik doen als ik twijfel over mijn gemeten glucosewaarden?

Bij twijfel over de gescande glucosewaarden is het belangrijk om deze te controleren door het doen van een vingerprik.