Fysiotherapie bij een nieuwe heup of knie

De fysiotherapeut van het ziekenhuis zal u voor en na de operatie kortdurend begeleiden om actief te herstellen na een nieuwe heup of knie. Hij werkt intensief samen met de fysiotherapeut uit de regio om te zorgen dat de revalidatie thuis kan worden voortgezet.

Actief herstel spreekuur

Voor de operatie komt u bij het 'actief herstel' spreekuur waarbij de fysiotherapeut uw persoonlijke situatie en fitheid in kaart brengt. U wordt tevens geïnformeerd over het meest geschikte revalidatietraject.

Voor de operatie van een nieuwe heup of knie

Hoe fitter u bent voor de operatie, hoe sneller u (meestal) herstelt. De fysiotherapeut zal u tips geven om in beweging te blijven en u conditie tot aan de operatie te behouden of te verbeteren. Eventueel kunt u bij de fysiotherapeut in uw woonplaats een training volgen om fitter te worden en u voor te bereiden op de operatie. Ook krijgt u advies over het gebruik van hulpmiddelen (krukken of rollator). U kunt hier zelfs alvast mee oefenen.

Ook geeft de fysiotherapeut een indicatie over het herstel en tips voor het voortzetten van de revalidatie in de thuissituatie. Mensen die al wat ouder zijn en meerdere gezondheidsproblemen of een slechte conditie hebben, kunnen het advies krijgen tijdelijk in een verpleeghuis te revalideren.

In het ziekenhuis voor een nieuwe heup of knie

Circa 4 uur na de operatie mag u in de meeste gevallen weer uit bed en in beweging komen. Het is belangrijk om tijdens de ziekenhuisopname voldoende in beweging te komen en actief aan uw herstel te werken. Uw conditie gaat hard achteruit als u te veel in bed ligt. Bovendien is de kans op complicaties groter.

De fysiotherapeut zal u daarbij helpen en de dagelijkse activiteiten die nodig zijn om naar huis te kunnen, met u oefenen. Dit zijn in en uit bed komen, lopen met een hulpmiddel en eventueel traplopen. Als u weer in staat bent deze activiteiten zelfstandig uit te voeren, mag u weer naar huis. De fysiotherapeut kijkt samen met u of en welke vorm van fysiotherapie of revalidatie u thuis nodig hebt.

Na ontslag

Afhankelijk van het herstel en uw conditie krijgt u thuis eventueel nog begeleiding van een fysiotherapeut bij u in de buurt. Soms is intensieve begeleiding nodig. Het kan ook zijn dat u met adviezen de revalidatie thuis voort kunt zetten.

We werken samen met fysiotherapeuten uit de regio. Er zijn binnen dit netwerk eenduidige afspraken gemaakt over de inhoud van de revalidatie. Uw fysiotherapeut voert regelmatig metingen uit om te kijken of u goed herstelt. Indien nodig, vindt overleg plaats met de fysiotherapeuten of orthopeden uit het ziekenhuis.

Aandacht voor bewegen

In Ziekenhuis Gelderse Vallei is er veel aandacht voor bewegen en een actief herstel. Al voor de operatie brengen we uw conditie in kaart. U krijgt persoonlijke tips om voor, tijdens en na de ziekenhuisopname (en operatie) zo goed mogelijk in beweging te blijven en actief aan uw herstel te werken.

Hierbij werken we intensief samen met de fysiotherapeuten uit de regio. Met als doel een goede kwaliteit van zorg, uniforme informatie en adequate zorg dichtbij huis. Door middel van zorginnovaties en wetenschappelijk onderzoek proberen we de zorg rondom een operatie steeds verder te verbeteren.