Fysiotherapie bij kanker

Bewegen en blijven bewegen is een belangrijk onderdeel in het behandelproces bij kanker. Kanker en de behandeling van kanker hebben een negatief effect op het lichamelijk functioneren. Voldoende beweging kan zorgen voor een betere kwaliteit van leven, een actieve levensstijl en het behoud van zelfredzaamheid.

Beweegproblemen

De behandeling door de fysiotherapeut richt zich vooral op beweegproblemen als gevolg van de kanker zelf of door de medische behandeling van kanker. Een medische behandeling kan bestaan uit: chemotherapie, radiotherapie, hormoontherapie, operatie of een combinatie hiervan.

Mogelijke problemen zijn:

  • pijn
  • spanningsklachten
  • stug littekenweefsel
  • huidveranderingen
  • stijfheid van gewrichten en spieren
  • lymfoedeem (= vochtophoping)
  • spierzwakte
  • conditieverlies
  • vermoeidheid
  • verstoorde ademhaling  

Behandelfasen en begeleiding

Het ziekteproces van kanker kent verschillende fases. Niet elke patiënt doorloopt alle fases.

Curatieve fase

In de curatieve fase is alles gericht op het bestrijden van de kanker. De fysiotherapeut kan in deze fase helpen bij het beperken en bestrijden van conditieverlies, bewegingsbeperkingen en het verlichten van spanningsklachten. Het is  belangrijk dat er gericht getraind wordt om conditie, kracht en uithoudingsvermogen zo goed mogelijk te behouden en/of te optimaliseren. Coaching bij algemeen dagelijkse beweging kan bijdragen aan een optimale fysieke situatie.

Herstelfase

In de herstelfase gaat het om het herwinnen van de beweeglijkheid, kwaliteit van leven en controle over de activiteiten in het dagelijkse leven. De fysiotherapeut kan u behalve begeleiden ook adviseren bij de hervatting van werk en sport. Is er na een succesvolle behandeling sprake van genezing, dan zijn er soms toch blijvende gevolgen zoals bewegingsproblemen of vermoeidheid. Goede nazorg als informatie en advies op maat, zijn dan belangrijk.

Palliatieve fase

In de palliatieve fase kan de ziekte niet (volledig) worden genezen, maar wel onder controle gebracht en gehouden worden. Deze fase kan weken, maanden of zelfs jaren duren.
Kanker krijgt meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft fysieke, psychische en sociale gevolgen voor de patiënt. Iedere patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De fysiotherapeut behandelt lichamelijke klachten, ondersteunt en coacht. Kwaliteit van leven en de wens van de patiënt staan centraal in deze fase.

Terminale fase

In de terminale fase wordt het duidelijk dat het levenseinde nadert. De patiënt moet afscheid nemen van zijn naasten en van het leven. In deze fase staat het comfort van de patiënt centraal. De fysiotherapeut kan helpen bij het zoeken naar de meest comfortabele houding. Ademhalings- en ontspanningsoefeningen kunnen verlichting geven bij benauwdheid, pijn en angst.

Fysiotherapie bij kanker en Ziekenhuis Gelderse Vallei

De fysiotherapeuten in Ziekenhuis Gelderse Vallei hebben kennis en vaardigheden die van belang zijn bij de behandeling van patiënten met (een voorstadium van) kanker. Ook heeft de fysiotherapeut contact met andere zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling. Een aantal fysiotherapeuten heeft zich gespecialiseerd in de fysiotherapeutische oncologische zorg.