Fysiotherapie en intensive care

Een verblijf op de intensive care kan ingrijpend zijn. Uit patiëntervaringen en diverse onderzoeken is gebleken dat mensen die ernstig ziek zijn geweest en op een intensive care hebben gelegen, fysiek fors achteruit kunnen gaan. Dat uit zich in een conditionele achteruitgang en verlies van spierkracht.

Achteruitgang van conditie en spierkracht

De oorzaak van de conditionele achteruitgang is met name de kritieke ziekte, maar ook de fysieke inactiviteit.
Een belangrijk doel van de fysiotherapeuten is om de achteruitgang van conditie en spierkracht zoveel mogelijk te beperken en herstel op dit vlak zoveel mogelijk te bespoedigen.

Fysiotherapie op de intensive care

De fysiotherapie start op de dag na opname op de intensive care. Dagelijks wordt er passief of actief geoefend. Activiteiten als fietsen op een bedfiets, bewegen uit bed naar een stoel of sta- en looptraining behoren tot de mogelijkheden. Het activeren van het lichaam is voor het herstel zeer belangrijk; hier kan al in een vroeg stadium mee begonnen worden. Ook familieleden en betrokkenen kunnen hier een steentje aan bijdragen. Vragen van familie zijn altijd welkom.

Revalidatie

Na de opname op de intensive care gaat de revalidatie, onder leiding van de fysiotherapeut, verder op de verpleegafdeling. De revalidatie is met name gericht op het zo snel mogelijk zelfstandig functioneren, uiteraard binnen uw mogelijkheden. Hierbij zijn spierkracht, conditie maar ook zelfvertrouwen en motivatie belangrijk.

Na ontslag

Wanneer er sprake is van ontslag uit het ziekenhuis zal de fysiotherapeut mede beoordelen of verdere revalidatie nodig is. En of de revalidatie in de thuissituatie of in een instelling plaats zal vinden. Uit onderzoek en ervaring is gebleken dat mensen na een opname op de intensive care veel baat hebben bij fysiotherapeutische begeleiding. Soms is intensieve en langdurige begeleiding wenselijk.

Circa 3 maanden na ontslag wordt u uitgenodigd op de nazorgpolikliniek IC. Hier zal de fysiotherapeut uw huidige fysieke toestand beoordelen. Naar aanleiding van de resultaten van dit consult wordt multidisciplinair gekeken of er nog specifieke nazorg nodig is. Op deze polikliniek spreekt u ook met een IC-verpleegkundige en intensivist over de IC-opname en uw herstel hierna.