Fysiotherapie na beroerte

Een beroerte (CVA) is een aandoening waarbij de bloedvoorziening van een deel van de hersenen plotseling wordt onderbroken.

Typen beroertes

Er zijn 2 typen beroertes: een herseninfarct (verstopping van bloedvat) en een hersenbloeding (kapot bloedvat). Van de patiënten met een beroerte ervaart 70 procent problemen in het dagelijks leven (wassen, aankleden, lopen).

Revalidatie na een beroerte

Na het ontstaan van een beroerte wordt zo snel mogelijk gestart met de revalidatie. Deze loopt door tot de maximaal haalbare participatie in de maatschappij voor de patiënt is gerealiseerd. De revalidatie wordt begeleid door een interdisciplinair team waar ook de fysiotherapeut deel van uitmaakt.

Fysiotherapie na een beroerte

Indien mogelijk, wordt de patiënt binnen 24 uur na het ontstaan van de beroerte voor het eerst uit bed geholpen. De eerste dag na een beroerte wordt een fysiotherapeutisch onderzoek gedaan.

Dit onderzoek is gericht op:

  • de kracht van romp, armen en benen
  • sensibiliteit (aanrakingsgevoel, warmte-/koude gevoel, pijn en bewegingsgevoel)
  • balans
  • coördinatie
  • functioneel bewegen in het bed (draaien, verplaatsen, overeind komen tot zit)
  • zitbalans
  • het wel of niet tot stand kunnen komen
  • het in en uit het bed kunnen komen (zelfstandig, met hulp via staan en draaien, met hulpmiddelen zoals een tillift)
  • het lopen

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek wordt een revalidatiebehandelplan opgesteld. Op de vlakken waar de patiënt problemen ervaart, zal in het ziekenhuis worden gestart met oefenen.