Galblaasoperatie

Het weghalen van de galblaas gebeurt meestal via een kijkoperatie in Focuszorg. Dat kan in dagbehandeling. U komt 's ochtends naar het ziekenhuis en aan het einde van de dag kunt u weer naar huis. U kunt goed leven zonder galblaas.

Galblaas en galstenen

Als galstenen klachten geven, dan moeten ze via een operatie weggehaald worden. De chirurg zal de hele galblaas verwijderen om te voorkomen dat u opnieuw galstenen krijgt.

Voorbereiding op de operatie

U bezoekt de chirurg en in de meeste gevallen gaat u gelijk naar het preoperatieve spreekuur. Daar ontmoet u de anesthesioloog. Die beoordeelt uw gezondheid en geeft uitleg over de narcose. Een operatie aan de galblaas gebeurt vaak via Focuszorg. Soms is dat niet mogelijk, afhankelijk van BMI, eventuele eerdere buikoperaties of als u onder behandeling bent bij een andere specialist. U hoort op de dag van het polikliniek consult of uw operatie plaatsvindt in Focuszorg.

Galblaasoperatie

De galblaas kan worden weggehaald via:  

  • een kijkoperatie  
  • een open operatie
  • via een vaginale techniek

Kijkoperatie

Binnen Focuszorg kiest de chirurg meestal voor de kijkoperatie (laparoscopische operatie). De chirurg plaatst enkele buisjes in de buikwand waardoor de galblaas verwijderd wordt. Deze operatie duurt gemiddeld 30 à 45 minuten. De operatie vindt meestal plaats in dagbehandeling.

Open operatie

Een enkele keer vindt de chirurg het tijdens een kijkoperatie beter om de galblaas door middel van een open operatie te verwijderen. Hierbij plaatst de chirurg een snede schuin onder de ribbenboog aan de rechterkant van uw lichaam. Het herstel na deze operatie verloopt over het algemeen langzamer dan bij een kijkoperatie. Meestal moet u langer blijven dan een dag.

Mogelijke complicaties

Bij elke ingreep bestaat een kans op complicaties. Mogelijke complicaties van een operatie zijn:  

  • nabloeding  
  • wondinfectie  
  • abces

Voeding

De galblaas speelt een rol bij het verteren van vetten. U kunt echter prima zonder galblaas leven. Een dieet is (meestal) niet nodig. Wees wel voorzichtig met grote hoeveelheden vet tegelijk en probeer uit wat u kunt verdragen. Heeft u klachten na het gebruik van bepaalde voedingsmiddelen? Laat ze dan weg en probeer het later nog eens te eten.

Galblaasoperatie en Focuszorg

Bij Focuszorg kunt u binnen 2 werkdagen terecht voor een afspraak op de polikliniek. Alle voorbereidingen voor een operatie vinden plaats op 1 dag. Binnen het goed georganiseerde behandeltraject kiest u samen met de chirurg voor de beste behandeling. U kiest zelf uw chirurg en uw operatiedatum uit de beschikbare data.

Het kan zijn dat de chirurg er voor kiest om u niet te behandelen in Focuszorg. U krijgt dan nog steeds de beste zorg op maat, alleen gaat u niet gelijk door naar pre-operatie en kan het mogelijk zijn dat de operatie niet in dagbehandeling plaatsvindt. Tijdens het eerste consult zal de chirurg dit met u bespreken.

Meer lezen over een galblaasoperatie?

Bekijk hier de brochure galblaasoperatie(pdf, 1.928KB)