Heupprothese

Als uw heup versleten is door artrose, is een nieuwe heup een oplossing. De orthopeed vervangt het versleten deel van het gewricht door een metalen deel. De heup kan dan weer goed bewegen. Soms is een heupprothese ook de beste oplossing bij een gebroken heup.

Voorbereiding op heupoperatie

Ter voorbereiding op de operatie gaat u naar het preoperatief spreekuur, waar een anesthesioloog de mogelijkheden van verdoven met u bespreekt. U kunt kiezen tussen algehele narcose en een ruggenprik.

De voorbereiding bestaat verder uit:  

  • bloedonderzoek  
  • testen van uw conditie door een fysiotherapeut  
  • mogelijk een hartfilmpje (ECG)  
  • mogelijk een röntgenfoto van de borstkas
  • mogelijke behandeling van de bacterie Staphylococcus aureus. Lees de folder voor meer informatie (pdf, 157KB)

De operatie

Er zijn 2 technieken om een nieuwe heup te plaatsen. Een totale heupprothese via de zijkant van uw been of een totale heupprothese via de voorkant van het been (AMIS-procedure). AMIS staat voor anterior minimal invasive surgery. Bij deze operatie wordt het hele heupgewricht vervangen. Dus zowel de kop als de kom. De orthopeed plaatst het nieuwe gewricht via de voorzijde van uw been, waardoor er zo min mogelijk letsel aan de spieren ontstaat. U herstelt daardoor sneller.

De orthopeed maakt samen met u een keuze. Beide operaties duren ongeveer 1 uur.

Actief Herstel

Ziekenhuis Gelderse Vallei werkt met 'Actief Herstel'. Het betekent dat we uw conditie al voor de operatie in kaart brengen, zodat we u na de operatie goed kunnen begeleiden. Praktisch direct nadat u weer terug bent op de afdeling komt de fysiotherapeut langs en begint u te werken aan uw herstel.

Naar huis

U blijft meestal enkele dagen in het ziekenhuis. U gaat naar huis met de nodige afspraken:

  • na 2 weken: afspraak op het wondenspreekuur
  • na 3 (AMIS) of 7 weken: afspraak bij de fysiotherapeut
  • na 6 weken: afspraak voor een röntgenfoto en de orthopeed

Reken op een periode van 3 tot 6 maanden voordat u volledig bent hersteld.

E-zorg in MijnZGV

Uw persoonlijke omgeving is (na inloggen) te vinden in MijnZGV onder E-zorg, nadat u hiervoor bent aangemeld.

Video's

Bekijk hieronder de informatievideo over de heupoperatie en de instructievideo voor een neuskweek.