Hormonale therapie

Hormonale therapie is een behandeling van kanker die gericht is op het remmen of blokkeren van de werking van (geslachts)hormonen. Sommige vormen van kanker zijn voor hun groei (mede) afhankelijk van geslachtshormonen. Dit kan het geval zijn borstkanker en prostaatkanker.

Hormoongevoelige tumor

Als een tumor voor zijn groei afhankelijk is van hormonen, spreken we van een ‘hormoongevoelige’ tumor. Zolang het lichaam geslachtshormonen maakt, blijft een hormoongevoelige tumor zich delen en groeien. Hormonale therapie is erop gericht de productie van eigen hormonen te beperken of hun invloed te verminderen. Hormonale therapie kan gegeven worden via een injectie, een tablet of een neusspray.

Wanneer krijgt u hormonale therapie?

Hormonale therapie kan gegeven worden als aanvulling op een operatie of bestraling met als doel de kans op genezing te vergroten. In sommige gevallen is genezing van de kanker niet meer mogelijk. Hormonale therapie kan dan gebruikt worden om de tumorgroei te remmen en de klachten die u van de ziekte heeft, te verminderen. Met als doel dat u zo lang mogelijk kunt blijven leven. Dit noemen we een palliatieve behandeling.

Bijwerkingen van hormonale therapie

Hormonale therapie kan bijwerkingen geven. Deze bijwerkingen zijn onder andere afhankelijk van de soort kanker en de vorm van hormonale therapie. De mate en ernst van de bijwerkingen is per persoon verschillend. In vergelijking met chemotherapie zijn de bijwerkingen van hormonale therapie over het algemeen milder.

Mogelijke bijwerkingen van hormonale therapie zijn onder andere opvliegers, gewrichtsklachten, libidovermindering, vaginale droogheid en soms vermoeidheid/somberheid. Veel patiënten die hormonale therapie volgen, hebben gelukkig weinig tot geen last van bijwerkingen. Krijgt u wel klachten, bespreek dit dan met uw medisch specialist. Soms kan er iets aan gedaan worden.