Implantaten voor gebitsprothese

Tandheelkundige implantaten zijn schroeven gemaakt van chirurgisch titanium. Deze implantaten worden onder plaatselijke verdoving met een kleine ingreep, in het bot van de kaak aangebracht. Na 6 weken tot 3 maanden zijn deze implantaten vastgegroeid in het kaakbot.

Wanneer is een implantaat nodig?

Als u uw eigen tanden of kiezen heeft verloren en u draagt al enige tijd een gebitsprothese, dan is de kans groot dat uw kaakbot slinkt. Hierdoor gaat uw gebitsprothese steeds minder goed zitten en moet u deze regelmatig laten aanpassen. Uiteindelijk kan geen goed functionerende prothese meer worden gemaakt. In dat geval kan uw tandarts besluiten dat er meer houvast gecreëerd moet worden voor de prothese. Hiervoor wordt vaak de hulp van een MKA-chirurg ingeroepen.

De MKA-chirurg plaatst zogenaamde implantaten waarop de tandarts een klikgebit kan maken. Een klikgebit kan zowel in de bovenkaak als onderkaak worden gemaakt. Afhankelijk van het gebruikte systeem, steekt het bovenste deel van het schroefje door het tandvlees heen of wordt het implantaat in zijn geheel onder het tandvlees geplaatst. Op een implantaat kan de tandarts een kroon of prothese maken.

Voorbereiding op plaatsen implantaat

Er worden 2 röntgenfoto’s van uw kaak gemaakt om de hoeveelheid bot te bepalen. Soms wordt er een 3D-scan gemaakt. Na het verdoven boort de MKA-chirurg/implantoloog gaatjes in het kaakbot en schroeft de implantaten in de gaatjes. De implantaten hebben aan de bovenkant een opening waarin vuil en bacteriën zich kunnen ophopen.

Om dit te voorkomen, dekt de MKA-chirurg/implantoloog de implantaten af met een dekschroef: een soort dekseltje op het implantaat. Afhankelijk van het gebruikte systeem steekt het implantaat al dan niet door het slijmvlies heen.

De behandeling is pijnloos; bij een goede verdoving is het pijngevoel uitgeschakeld. U blijft wel voelen dat er iets gebeurt, zoals zachte druk en het trillen van de boor. We behandelen u onder verdoving en steriele omstandigheden. Dat betekent dat de assistent(e) het gebied rondom de mond voor de ingreep desinfecteert en u uw mond mag spoelen met chloorhexidine mondspoeling voor desinfectie in de mond.

Daarna krijgt u steriele doeken over uw gezicht en over uw kleding. Uw neus en mond blijven hierbij onbedekt. U kunt dus vrij ademen. Uw voorhoofd en ogen worden wel afgedekt, zodat u niet wordt verblind door de operatielamp. De MKA-chirurg en de assistenten die u behandelen, dragen een muts, een mondmasker en steriele handschoenen.

Mogelijke ongemakken na de ingreep

Wanneer de verdoving is uitgewerkt, is het normaal dat u wat last krijgt van de wond. Deze pijn is goed te bestrijden met pijnstillers. U krijgt hiervoor een recept mee. Door de operatie kan uw wang dik worden. Deze zwelling is na 2 dagen het hevigst en slinkt daarna langzaam. Soms ontstaat een bloeduitstorting; de wang verkleurt en blijft langer dik. Dit trekt vanzelf weer weg.

Meer informatie over een implantaat

Lees de folder voor meer informatie over het plaatsen van een implantaat. U vindt hier informatie over wat u zelf kunt doen en mogelijke complicaties.