Incontinentie behandeling bij kinderen

Op onze kurkdroog polikliniek komen kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar met plasproblemen. Zij hebben bijvoorbeeld last van ongewild urineverlies overdag, vaak of juist weinig plassen, ’s nachts in bed plassen of regelmatig blaasontstekingen. We noemen dit plasproblemen bij kinderen.

Spreekuur voor plasproblemen

Uw kind heeft problemen met plassen of met 's nachts droog blijven. Uw kind is niet de enige. Het is een veelvoorkomend probleem. Daarom is uw kind doorverwezen naar de kurkdroog polikliniek. Dit spreekuur is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4-18 jaar die problemen hebben met hun blaas. Het gaat hierbij om problemen waarbij eerdere behandelingen niet genoeg hebben geholpen. 

Op het spreekuur

Op het spreekuur treft u de kinderarts en de urotherapeut. Samen met een team van hulpverleners behandelen zij kinderen en jongeren met blaasproblemen. Zij kijken wat er aan de hand is en onderzoeken incontinentie bij kinderen. Daarna geven zij advies, ondersteuning, begeleiding en voorlichting aan kinderen en hun ouders. Op indicatie overleggen zij met een (kinder)uroloog, kinderfysiotherapeut en/of kinderpsycholoog.

Bij alle kinderen en jongeren wordt eerst gekeken of het plasprobleem een lichamelijke oorzaak heeft. Als het nodig is, krijgt u een verwijzing naar een kinderuroloog.

Voor kinderen van 4-6 jaar

Bij kinderen van 4-6 jaar is het doel van het spreekuur het verkrijgen van een diagnose. Wat is er precies aan de hand en waardoor komt het dat uw kind plasproblemen heeft. U krijgt advies en begeleiding om uw kind te helpen de plastechniek te verbeteren. Zo nodig wordt u verwezen naar andere disciplines.

Voor kinderen vanaf 6 jaar

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen een training doen. De urotherapeut ondersteunt de training door telefonisch contact. Tijdens de bezoeken aan de kurkdroog polikliniek moet uw kind plassen op de flowmeter en bespreekt u de trainingsdoelen. Als het nodig is, kunnen we die bijstellen. Soms heeft uw kind ook medicijnen nodig. De urotherapeut begeleidt uw kind tijdens de training. Om de training te laten slagen, is het belangrijk dat u uw kind helpt en aanmoedigt.

Blaastraining

Uw kind leert hoe, wanneer en hoe vaak hij of zij moet plassen. Als het nodig is, wordt de training ondersteund door medicatie. De kinderen met bedplassen worden meestal geholpen met een plaswekker en een speciaal trainingsprogramma. Tijdens de afspraken op de polikliniek bespreken we de resultaten. Als het nodig is, passen we de training aan. Vaak wordt tijdens de vervolgafspraak weer een uroflowmetrie of een echografie van de blaas gedaan.