Inleiden bevalling

Als we de bevalling inleiden, brengen we die kunstmatig op gang. Dit gebeurt door het kunstmatig breken van de vliezen en met medicijnen die de weeën opwekken.

Wanneer wordt een bevalling ingeleid?

Er kunnen allerlei redenen zijn om de bevalling in te leiden. Bijvoorbeeld wanneer verwacht wordt dat de situatie voor het kind buiten de baarmoeder gunstiger zal zijn dan in de baarmoeder. Dit kan komen door een verminderde conditie van uw baby, maar ook van uzelf.

Waar gebeurt het inleiden van een bevalling?

Een inleiding vindt altijd plaats in het ziekenhuis, onder verantwoordelijkheid van een gynaecoloog.