Iontoforese pijnbehandeling

Iontoforese is een therapievorm waarbij geneesmiddelen via de huid worden toegediend door middel van zwakstroom (electroforese). Door de stroom kan het geneesmiddel in grote hoeveelheden en diep in de onderliggende beschadigde weefsels en zenuwen doordringen.

Wat zijn de voordelen van iontoforese pijnbehandeling?

Iontoforese heeft de volgende voordelen:

  • voor opname van de medicatie is geen injectie nodig; de behandeling is meestal pijnloos
  • de kans op bijwerkingen is klein door de plaatselijke toediening van het medicijn
  • de behandeling leidt vaak tot een verbetering van de bloeddoorstroming; hier kan een pijnstillende werking vanuit uitgaan

Voorbereiding behandeling

U mag voorafgaand aan deze behandeling alles eten en drinken, tenzij de arts anders met u heeft besproken. Het betreft een  poliklinische behandeling, tenzij de arts anders beslist. De behandeling duurt 10 tot 20 minuten.

Tijdens de behandeling

U neemt plaats in een comfortabele stoel of indien nodig op een bed. De verpleegkundige markeert de pijnlijke plaats. Vervolgens krijgt u twee stickers met elektroden opgeplakt. De sticker met medicatie wordt op de pijnlijke plaats  aangebracht. De andere sticker wordt in de omgeving van het pijnlijke gebied geplaatst. Deze is voor de geleiding van de stroom.

Tijdens de behandeling kan de intensiteit van de stroomsterkte aangepast worden. Met als doel om de behandeling voor u zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Na de behandeling

Na de behandeling wordt uw huid ingesmeerd met een zalf om de kans op huidirritatie te beperken. Vaak komt de pijn na enkele dagen (gedeeltelijk) terug. Daarom komt u de eerste periode wekelijks terug om de behandeling te herhalen.

Korte toegangstijden

In ons pijncentrum werkt een multidisciplinair team van anesthesiologen, pijnconsulenten, psychologen, neurologen en verpleegkundigen samen om u de best mogelijke zorg te bieden.

Omdat wij beseffen dat u zowel bij acute als chronische pijn snel geholpen wilt worden, hanteren we korte toegangstijden. We beschikken over een eigen behandelcentrum waar we u snel en adequaat kunnen behandelen. Vanwege onze korte toegangstijden ontvangen we patiënten uit heel Nederland.