Kaakchirurgie behandelingen

Kleine chirurgische behandelingen worden toegepast bij klachten van de verstandskies, achtergebleven wortelresten na verwijdering van een tand of kies, ingegroeide tanden of kiezen en bij sterk aangetaste tanden of kiezen (cariës).

Wanneer wordt een gebitselement verwijderd?

Er kunnen verschillende redenen zijn om een tand of kies te trekken. Meestal gaat het om een tand of kies die niet meer behouden kan blijven omdat deze dermate is aangetast door tandbederf of een tandvleesontsteking dat er geen andere behandeling meer mogelijk is.

Verwijderen van een tand of kies

De MKA-chirurg maakt het tandvlees rond de tand of kies een beetje los. Ook probeert hij alvast wat beweging in de tand of kies te krijgen. Dit geeft een wat vervelend gevoel, maar is niet pijnlijk. Na het verwijderen van de kies hecht de MKA-chirurg het tandvlees. Dit gebeurt meestal met hechtdraad dat vanzelf oplost. We doen ons uiterste best de verwijdering van uw tand of (verstands)kies voor u zo comfortabel en pijnloos mogelijk te laten verlopen en proberen klachten naderhand te voorkomen. Daarom behandelen we u onder verdoving en steriele omstandigheden.

Dit betekent dat de assistent(e) het gebied rondom de mond voor de ingreep desinfecteert. Daarna krijgt u steriele doeken over uw gezicht en over uw kleding. Uw neus en mond blijven hierbij onbedekt. U kunt dus vrij ademen. Uw voorhoofd en ogen worden wel afgedekt, zodat u niet wordt verblind door de operatielamp. De MKA-chirurg en de assistenten die u behandelen, dragen een muts, een mondmasker en steriele handschoenen.

Na de ingreep

Moeten er na de ingreep hechtingen of een gaasje worden verwijderd, dan krijgt u een vervolgafspraak. Soms blijft er een gaasje achter waarop u moet bijten. Hierdoor geeft u extra druk op de wond waardoor het bloeden stopt. Na circa 1 uur mag u dit gaasje eruit halen.

Mogelijke ongemakken na de ingreep

Wanneer de verdoving is uitgewerkt, is het normaal dat u wat last krijgt van de wond. Deze pijn is goed te bestrijden met pijnstillers. U krijgt hiervoor een recept mee. Ook is het verstandig om 1 uur vóór de behandeling een pijnstiller in te nemen (bijvoorbeeld paracetamol of ibuprofen) om het grootste deel van de pijn te voorkomen. Door de operatie kan uw wang dik worden. Deze zwelling is na 2 dagen het hevigst en slinkt daarna langzaam. Soms ontstaat een bloeduitstorting; de wang verkleurt en blijft langer dik. Dit trekt vanzelf weg. Door het verwijderen van de kies ontstaat een gaatje in het kaakbot. Dit is na enkele maanden weer dichtgegroeid.

Meer informatie over het trekken van een tand of kies

Lees de folder voor meer informatie over het verwijderen van gebitselementen. U vindt hier uitleg over wat u zelf kunt doen en mogelijke complicaties.