Keizersnede

Bij een keizersnede wordt de baby via een operatie uit de buik gehaald. Een keizersnede wordt uitgevoerd als een bevalling via de vagina niet mogelijk is. Of als een vaginale bevalling te grote risico’s met zich meebrengt voor u, uw kind of voor u beiden.

Wanneer krijgt u een keizersnede?

Soms is tijdens de zwangerschap al duidelijk dat een keizersnede nodig is. Bijvoorbeeld als u al eerder 1 of meer keizersnedes hebt gehad. De keizersnede wordt dan ingepland. Soms ontstaat tijdens de bevalling een reden waardoor een keizersnede noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als de bevalling niet vordert, ondanks dat alles geprobeerd is. Of als de baby de bevalling niet meer aan kan en zo snel mogelijk geboren moet worden.

Hoe verloopt een keizersnede?

Een keizersnede gebeurt onder verdoving. Dit kan algehele narcose of een ruggenprik zijn. Bij voorkeur voeren we een keizersnede uit met een ruggenprik. U maakt dan de geboorte van uw kind bewuster mee. Voorafgaand aan de keizersnede nemen we bloed bij u af om uw bloedgroep te bepalen. U krijgt een OK-jasje aan en we brengen een infuus en blaaskatheter in. Uw partner of degene die u bij de bevalling wilt hebben, mag met u mee de operatiekamer in. Hij of zij mag foto’s maken tijdens de keizersnede.

Wat gebeurt er tijdens een keizersnede?

De keizersnede duurt ongeveer 45 minuten. De operatie wordt altijd uitgevoerd door een gynaecoloog of een gynaecoloog in opleiding, die wordt bijgestaan door de gynaecoloog. Er wordt een snee gemaakt net boven het schaambeen. Daarna kunnen we de baby uit uw buik halen. Met de ruggenprik voelt u geen pijn. U kunt wel bewegingen of druk op de buik voelen.

Samen blijven na keizersnede

Direct na de geboorte krijgt u uw kindje op uw borst. Tenminste, als uw gezondheid en de gezondheid van uw kindje het toestaan. Snel huid-op-huidcontact bevordert de gezondheid van moeder en baby. Zij ervaren dan beide minder stress. Het bevordert bovendien de hechting, de baby huilt minder en blijft beter op temperatuur. Uw baby is alert en rustig. Bovendien kan uw baby op deze manier de eerste behoefte aan borstvoeding benutten. Door het geven van borstvoeding trekt uw baarmoeder snel samen. Daardoor heeft u minder risico op ernstig bloedverlies. Na de bevalling gaat u met uw kindje naar de kraamafdeling.