Knieprothese

Als uw knie versleten is door artrose, is een halve of hele knieprothese een mogelijke behandeling. De orthopedisch chirurg beoordeelt welke van de behandelopties voor u het beste is, zodat u weer goed kunt bewegen. Is de knie vooral aan de binnenzijde versleten, dan kan een halve knieprothese geplaatst worden. Wanneer de slijtage in de gehele knie aanwezig is, of als de voorste kruisband beschadigd is, dan is een hele knieprothese de beste behandeling. De orthopedisch chirurg bespreekt beide opties met u en samen maakt u een keuze.

Halve knieprothese

Ongeveer 1 op de 5 personen komt in aanmerking voor een halve knieprothese aan de binnenzijde van de knie. Het onaangetaste kraakbeen aan de buitenzijde van uw knie en de beide kruisbanden blijven behouden.

De kruisbanden en buitenste kniebanden zorgen voor de propriocepsis. Dat is het vermogen van uw hersenen om uw eigen lichaam in de ruimte waar te nemen. Doordat u uw eigen kruisband behoudt, heeft u dus meer het gevoel van uw eigen knie. Daarnaast is de kunstmeniscus (gemaakt van polyethyleen) niet aan de prothese bevestigd, wat eveneens zorgt voor meer natuurlijke bewegingsvrijheid.

Door bovengenoemde factoren en het feit dat er minder bot verwijderd wordt, is de hersteltijd van een halve knieprothese korter dan bij een hele knieprothese. Voldoende bewegen is bevorderlijk voor een goed herstel en uw gezondheid.

De hersteltijd van een halve knieprothese is 3 maanden.

Hele knieprothese (totale knieprothese)

Heeft u slijtage aan beide kanten van uw knie of zijn uw kruisbanden beschadigd, dan kiest de orthopedisch chirurg voor een hele knieprothese. Dit betekent dat u een volledig nieuwe knie krijgt. Met een knieprothese kunt u na de revalidatie weer goed bewegen.

Het plaatsen van een hele knie prothese is een methode om een pijnvrije en goede kniefunctie te verkrijgen. Ook bij artrose tussen de knieschijf en het kniegewricht en slijtage aan de buitenzijde van de knie. Een mogelijke complicatie bij het plaatsen van een knieprothese is het niet goed vastgroeien van de prothese aan het bot.

De hersteltijd van een hele knieprothese is ongeveer 6 tot 9 maanden.

Voorbereiding op uw knie-operatie

Ter voorbereiding op de operatie gaat u naar het preoperatief spreekuur waar een anesthesioloog de mogelijkheden van verdoven met u bespreekt. De operatie kan onder algehele narcose of een ruggenprik. Welke optie voor u het beste is, zal de anesthesioloog met u bespreken. De anesthesioloog verricht een screenend onderzoek naar uw gezondheid om bepaalde operatie risico’s beter in te kunnen schatten.

De voorbereiding bestaat verder uit:

  • bloedonderzoek
  • testen van uw conditie door een fysiotherapeut
  • mogelijk een hartfilmpje (ECG)
  • mogelijk een röntgenfoto van de borstkas
  • mogelijke behandeling van de bacterie Staphylococcus aureus. Lees de folder voor meer informatie (pdf, 157KB)

De knie-operatie

De operatie duurt ongeveer 60-90 minuten. Met speciaal instrumentarium kan de orthopedisch chirurg de prothese nauwkeurig plaatsen en met proefprotheses de beweeglijkheid en stabiliteit van uw knie beoordelen. Indien dit naar volledige tevredenheid is, zal de definitieve prothese in uw knie geplaatst worden.

Indien nodig wordt gewerkt met driedimensionale print mallen. Deze worden van te voren middels een MRI-meting op maat gemaakt.

De orthopedisch chirurg plaatst een lokale verdoving in de knie om de pijn na de operatie zo min mogelijk te maken.

Na de knie operatie

Praktisch direct nadat u weer terug bent op de afdeling komt de fysiotherapeut langs en begint u te werken aan uw herstel.

Naar huis

U blijft meestal 1 dag in het ziekenhuis. U gaat naar huis met de benodigde afspraken:

  • na 1-2 weken: afspraak op het wondenspreekuur
  • na 6 weken: afspraak voor een röntgenfoto en de orthopedisch chirurg

Uw herstelperiode kan variëren. Dit is tevens afhankelijk of er een halve of totale knieprothese is geplaatst.

Actief Herstel

Wij werken met 'Actief Herstel'. Dit betekent dat we uw conditie al voor de operatie in kaart brengen, zodat we u na de operatie goed kunnen begeleiden.

Tijdens ons ‘Actief Herstel’ spreekuur, welke doorgaans aansluitend aan het bezoek van de anesthesioloog plaatsvindt, wordt aan u uitgelegd hoe de operatie, opname en nabehandeling zal verlopen. Ook wordt uw thuissituatie in kaart gebracht zodat ruim van te voren eventuele thuiszorg of een revalidatie plek geregeld kan worden. Onze fysiotherapeuten zullen ook met u het gebruik van krukken na de operatie gaan oefenen. Er is ruim de tijd voor eventuele vragen.

Wij adviseren een familielid of kennis mee te nemen voor dit spreekuur om allerlei praktische informatie met u door te nemen.

Knieprothese in MijnZGV

Uw persoonlijke omgeving is (na inloggen) te vinden in MijnZGV onder E-zorg, nadat u hiervoor bent aangemeld.

Knieprothese en Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei plaatst jaarlijks meer dan 350 knieprotheses. 3 van onze orthopedisch chirurgen zijn gespecialiseerd in het plaatsen van een halve of totale knieprothese. U komt dus in ervaren handen terecht. Onze orthopedie actief herstel groep, knie fysiotherapie en knie orthopedisch chirurgen hebben de krachten en ervaring gebundeld voor uw maximale resultaat.

Afspelen
Video: uitleg over een knieoperatie
Afspelen
Video: uitleg over het zorgpad actief herstel
Afbeelding van een kniegewricht
Kniegewricht
Afspelen
Video: Instructie over hoe u de neuskweek af kunt nemen
Afspelen
Video: oefeningen om uw knie te buigen en strekken na een operatie aan uw knie (knieprothese)