Knieprothese

Als uw knie versleten is door artrose, is een halve of hele knieprothese een oplossing. De orthopeed beoordeelt wat u nodig heeft, zodat u weer goed kunt bewegen. Ziekenhuis Gelderse Vallei plaatst jaarlijks meer dan 300 knieprotheses. De speciale 3D-techniek maakt het mogelijk snel en precies te werken.

Is de knie vooral aan 1 kant afgesleten, dan krijgt u een halve prothese. Zit de slijtage in de gehele knie, dan zal de orthopeed kiezen voor een hele prothese. Is de keuze gemaakt, dan krijgt u een MRI-scan. De beelden gaan naar de leverancier van de prothese. Die stuurt vervolgens een 3-dimensionaal beeld van uw knie met de ingemeten prothese. De orthopeed beoordeelt de beelden. Gaat hij of zij akkoord, dan maakt de producent een mal. Zo weet de chirurg precies hoe de prothese tijdens de operatie geplaatst moet worden.

Voorbereiding op knie-operatie

Ter voorbereiding op de operatie gaat u naar het pre-operatief spreekuur, waar een anesthesioloog de mogelijkheden van verdoven met u bespreekt. U kunt kiezen tussen algehele narcose en een ruggenprik.

De voorbereiding bestaat verder uit:

  • bloedonderzoek
  • testen van uw conditie door een fysiotherapeut
  • mogelijk een hartfilmpje (ECG)
  • mogelijk een röntgenfoto van de borstkas

De knie-operatie

Tijdens de operatie plaatst de orthopeed de mal op uw boven- en onderbeen. De mal past precies op het bot. Ook als het gewricht behoorlijk versleten is. Dankzij de 3D-techniek krijgt u een perfecte prothese op maat. Onze gespecialiseerde knie-chirurgen kunnen hiermee tot op de halve millimeter nauwkeurig werken.

Actief Herstel

Wij werken met 'Actief Herstel'. Het betekent dat we uw conditie al voor de operatie in kaart brengen, zodat we u na de operatie goed kunnen begeleiden. Praktisch direct nadat u weer terug bent op de afdeling komt de fysiotherapeut langs en begint u te werken aan uw herstel.

Naar huis

U blijft meestal 1 dag in het ziekenhuis. U gaat naar huis met de nodige afspraken:

  • na 2 weken: afspraak op het wondenspreekuur
  • na 6 weken: afspraak voor een röntgenfoto en de orthopeed

Reken op een periode van 3 tot 6 maanden voordat u volledig bent hersteld.

Knieprothese in MijnZGV

Uw persoonlijke omgeving is (na inloggen) te vinden in MijnZGV onder E-zorg, nadat u hiervoor bent aangemeld.