Leververvetting

Leververvetting ontstaat wanneer er iets misgaat in de vetstofwisseling. Er wordt te veel vet in de lever opgeslagen. Dit wordt niet-alcoholische steato hepatitis (NASH) genoemd, oftewel leververvetting. Vervetting van de lever is omkeerbaar. Dat betekent dat de lever kan genezen wanneer de oorzaak van de vervetting wordt weggenomen.

Oorzaken van leververvetting

De meest voorkomende oorzaken van leververvetting zijn:

  • overgewicht
  • suikerziekte
  • hoge bloeddruk
  • vetstofwisselingsziekten (laag HDL-cholesterol en hoog triglyceridengehalte)

Gevolgen van leververvetting

Wanneer de oorzaak niet wordt weggenomen, kan de vetstapeling zich uitbreiden. Hierdoor kan een leverontsteking ontstaan; dit heet hepatitis. Bij een langdurige leverontsteking kan levercirrose ontstaan. Levercirrose is wel een onomkeerbare aandoening. Dat betekent dat de lever hier niet meer van kan herstellen. Levercirrose is een ernstige ziekte waarbij de leverfunctie steeds verder afneemt. Op den duur kunnen ernstige complicaties ontstaan en neemt de kans op leverkanker toe. Leververvetting komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Behandeling leververvetting

Leververvetting is een proces dat u kunt stoppen en doorbreken. Zodra de oorzaak wordt weggenomen, verdwijnt de vetstapeling. Er bestaat op dit moment nog geen medicijn. De behandeling bestaat uit het verminderen van de risicofactoren en het aanpassen van de leefstijl.

Speciaal spreekuur

Een MDL-verpleegkundige houdt een speciaal spreekuur voor patiënten met leververvetting en hun naasten. Zij geeft informatie, tips en adviezen om een terugkerend bezoek aan het ziekenhuis te voorkomen. Het kan zijn dat u naar andere zorgverleners wordt doorverwezen. Zodra het mogelijk is, neemt uw huisarts de behandeling weer over.