Liesbreukbehandeling

Een zeurend, branderig of pijnlijk gevoel bij de lies kan duiden op een liesbreuk. Een liesbreuk verdwijnt niet vanzelf. Heeft u veel klachten? Dan is meestal een operatie nodig. U kunt ook kiezen om af te wachten. U kiest samen met de chirurg wat het beste bij u past

Diagnose liesbreuk

Bij een liesbreuk stulpt een stukje buikvlies en soms een deel van de darm door een zwakke plek in de buikwand. De breuk herkent u aan een zwelling in de lies die soms groter en soms kleiner is. De arts kan een liesbreuk meestal eenvoudig vaststellen door te vragen, te kijken en te voelen. Bij twijfel kan een echografie of een MRI-scan uitsluitsel geven. De behandeling is een operatie.

Afwachten

Als u weinig last heeft van uw liesbreuk is een operatie soms niet nodig. U kunt dan kiezen om af te wachten. U kunt later altijd nog geopereerd worden.

Liesbreukoperatie

Een liesbreukoperatie Dat kan vaak in dagbehandeling. U komt 's ochtends naar het ziekenhuis. Als alles goed gaat, mag u nog dezelfde dag naar huis.

Voorbereiding op de operatie

U bezoekt de chirurg en eventueel gaat u gelijk naar het preoperatieve spreekuur. Daar ontmoet u de anesthesioloog. Die beoordeelt uw gezondheid en geeft uitleg over de narcose. Een liesbreuk opereren kan onder algehele narcose of via een ruggenprik.

Behandeling op maat bij liesbreuk

Onze chirurgen opereren jaarlijks 400 patiënten met een liesbreuk. Afhankelijk van de situatie, eerdere liesbreukoperaties, uw algemene conditie en uw persoonlijke voorkeur maakt de chirurg samen met u een keuze voor:  

  • een kijkoperatie (laparoscopische operatie)  
  • een open methode  

Afhankelijk van de operatie maakt de anesthesioloog samen met u de keuze voor narcose of een ruggenprik.

Kijkoperatie

De chirurg maakt 3 kleine sneetjes in de buikwand. Via buisjes brengt de chirurg een kleine camera en de instrumenten om te opereren in de buik. De camera is verbonden met een monitor waarop de handelingen zijn te volgen. De chirurg verwijdert de uitstulping van het buikvlies en herstelt de zwakke plaats in de buikwand met een kunststof matje. Deze operatie duurt ongeveer 30 minuten en vindt plaats onder algehele narcose.

Open methode

Bij de open methode maakt de chirurg een kleine snee in de huid, ter hoogte van de lies. De chirurg zoekt de liesbreuk op en versterkt de lies door een kunststof matje te plaatsen. Deze operatie duurt ongeveer 30 minuten en kan zowel onder algehele narcose als via een ruggenprik gedaan worden.

Mogelijke complicaties

Bij elke ingreep bestaat een kans op complicaties. Mogelijke complicaties van een operatie zijn:  

  • nabloeding  
  • wondinfectie  
  • abces 
  • soms ontstaat na verloop van tijd opnieuw een liesbreuk op dezelfde plaats

E-zorg in MijnZGV

Uw persoonlijke omgeving is (na inloggen) te vinden in MijnZGV onder E-zorg, nadat u hiervoor bent aangemeld.