Vragen en antwoorden liesbreukmat Rebound-mesh HRD/HRD-V

In de periode 2014-2018 bent u aan uw liesbreuk geopereerd in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Bij deze operatie heeft u de liesbreukmat Rebound-mesh HRD/HRD-V gekregen. Met deze liesbreukmat is de liesbreuk gedicht. De leverancier heeft ons laten weten dat er kans bestaat dat een onderdeel van deze mat, de zogenaamde nitinol ring, kan breken en voor klachten kan zorgen. Kortgeleden is bekend geworden dat dit ook nog jaren na het plaatsen van de liesbreukmat kan gebeuren. Hoewel de kans hierop klein is, vinden wij het toch belangrijk u hierover te informeren. U heeft een e-mail ontvangen met informatie. En op deze pagina staan vragen en antwoorden over wat te doen bij klachten, over het laten maken van een röntgenfoto en leest u meer over de liesbreukmat rebound HRD.

Alle patiënten die in de periode 2014-2018 deze liesbreukmat hebben gekregen, hebben hierover in week 29 (juli 2024) een e-mail met informatiebrief gekregen van het ziekenhuis. Enkele patiënten ontvingen deze brief per post. De informatiebrief is toegevoegd aan uw medisch dossier en is terug te vinden in uw patiëntenportaal MijnZGV. Ook uw huisarts is op de hoogte gebracht. Als u hierover niets terugleest in MijnZGV, dan kunt u er vanuit gaan dat u deze liesbreukmat niet heeft.

Heeft u een liesbreukoperatie gehad en ervaart u klachten? Neem dan altijd contact op met uw huisarts.

Een onderdeel van deze liesbreukmat kan breken. Dit onderdeel heet de nitinol ring. De kans dat dit leidt tot ernstig lichamelijke schade is klein. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft ook aan dat niet elke gebroken ring direct of op termijn voor lichamelijke problemen zorgt.

Als de nitinol ring breekt zou dit (pijn)klachten kunnen veroorzaken en mogelijk kunnen leiden tot beschadiging van omliggend weefsel. Denk hierbij aan beschadiging van de bloedvaten, zenuwen, de blaas of de darmen die dichtbij de liesbreukmat liggen. Het is daarom belangrijk om goed op te letten of u klachten krijgt. 

Hier ziet u een foto van de liesbreukmat:Met een liesbreukmat wordt de liesbreuk verholpen doordat de mat vastgroeit in het omliggende weefsel. Dit zorgt voor stevigheid aan de lies. De nitinol ring die in de ingebrachte liesbreukmat is verwerkt heeft als functie om de liesbreukmat in de juiste positie te houden. Hiermee wordt voorkomen dat de liesbreukmat dubbelvouwt in het lichaam en klachten geeft.

Nadat de verkoper meldingen ontving van mogelijke problemen met dit type liesbreukmat, wordt deze mat niet meer verkocht. De chirurgen van Ziekenhuis Gelderse Vallei hebben sinds eind september 2018 dit type liesbreukmat niet meer gebruikt. Sindsdien wordt er een ander type mat gebruikt zonder nitinol ring.

Klachten van de liesbreukmat Rebound-mesh HRD/HRD-V

In Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn nu enkele patiënten bekend waarbij de nitinol ring is gebroken. Dit is een klein percentage van het totaal aantal geopereerde mensen met deze specifieke liesbreukmat. Bij ons is niet bekend hoe groot de kans is dat de ring breekt. Ook is niet duidelijk of een gebroken nitinol ring daadwerkelijk altijd tot klachten leidt. De kans dat het breken van de nitinol ring leidt tot ernstig lichamelijk schade is klein.

Bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is niet bekend hoe groot de kans is dat de ring breekt. Het RIVM zegt hierover het volgende: 'Het Rebound HRD®-matje is anders dan andere liesbreukmatjes, omdat er langs de rand van het matje een dunne metalen ring in zit. Doordat de lies een beweeglijk gebied is, kan door herhaaldelijk buigen metaalmoeheid in deze ring ontstaan. Omdat het implantaat zeer lange tijd in het lichaam verblijft, schat het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) de kans hoog in dat de metalen draad op den duur kan breken' (RIVM, 2024).

Daarom adviseren wij u om altijd goed op te letten of u klachten krijgt. Heeft u klachten, neem dan contact op met uw huisarts.

Hierbij kunt u denken aan:

  • Pijn in de geopereerde lies
  • Pijn in de onderbuik aan de kant die is geopereerd
  • Pijn in de buik of de geopereerde lies die ineens ontstaat
  • Het gevoel alsof er iets vastzit in uw lies aan de kant die is geopereerd

Als u klachten ervaart, neemt u contact op met uw huisarts. Geef aan dat u de liesbreukmat Rebound-mesh HRD/HRD-V heeft. U krijgt dan een verwijzing voor een röntgenfoto om te onderzoeken of de ring gebroken is. Als de röntgenfoto laat zien dat de nitinol ring gebroken is, verwijst de huisarts u naar de polikliniek chirurgie van Ziekenhuis Gelderse Vallei. De chirurg bespreekt de behandelopties met u.

Als uit de röntgenfoto blijkt dat de ring niet gebroken is, worden de klachten ergens anders door veroorzaakt. U bespreekt dan de vervolgstappen met uw huisarts. 

Nee, als u geen klachten heeft hoeft u geen afspraak te maken. Let er wel op of u klachten krijgt die hierboven beschreven staan. Neem dan alsnog contact op met uw huisarts.

Wanneer er na het maken van de röntgenfoto is vastgesteld dat de (nitinol-)ring bij u is gebroken, verwijst de huisarts u door naar de polikliniek chirurgie van Ziekenhuis Gelderse Vallei. U gaat dan in gesprek met onze medisch specialist. U bespreekt samen welke opties er zijn en wat het best past in uw situatie. De specialist informeert u goed en geeft uitleg over eventuele vervolgstappen. Zo kan het zijn dat de specialist uw situatie wil blijven volgen of dat de specialist adviseert de ring en/of de mat te verwijderen. Ook is het mogelijk dat de specialist u kan geruststellen dat er niets aan de hand is.

Ik heb een vraag, maar deze staat hier niet tussen. Wat nu?

Heeft u een vraag die hierboven niet staat genoemd? Vul dan het formulier hieronder in. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

This portlet is not configured, or the settings are incorrect. Use "Edit Shared Settings" to select an application, or contact your administrator for assistance.
The form you are attempting to access is unavailable. Try again later, or contact a system administrator for assistance.
Loading...