Lis-excisie

Bij de behandeling lix-excisie wordt een kegelvormig stukje weefsel van de baarmoederhals verwijderd. Dit gebeurt als de uitslag van het uitstrijkje of van de biopsie daar aanleiding toe geeft of als de uitstrijkjes licht afwijkend blijven ondanks dat er een poos is afgewacht. Deze ingreep vindt plaats op de polikliniek.

Behandeling

Het is verstandig om iemand mee te nemen naar uw afspraak. Van de lis-excisie voelt u meestal niets. U krijgt namelijk een aantal prikken om de baarmoedermond plaatselijk te verdoven. De gynaecoloog gebruikt voor het wegnemen een dunne metalen lis, die elektrisch wordt verhit. De bloedvaten worden vervolgens dichtgeschroeid. Het wegbranden geeft soms een onaangenaam geluid of een branderige geur. Ook kunt u wat rook zien.

Na een lis-excisie kunt u tot 3 weken lang licht bloederige afscheiding hebben tot de wond is genezen. Meestal neemt 5 tot 7 dagen na de behandeling het bloedverlies toe, omdat dan de korstjes loslaten. De wondgenezing duurt ongeveer 3 weken. In deze periode is het verstandig af te zien van seksueel contact, zwemmen en in bad gaan.

Complicaties

Na de lis-excisie is het mogelijk dat er complicaties ontstaan. U kunt hierbij denken aan:

  • een infectie
  • langdurige (langer dan 3 weken) wondgenezing
  • plotseling hevig bloedverlies (meer dan gewone menstruatie)

Mocht er sprake zijn van (een van) bovenstaande complicaties, dan adviseren wij u contact met ons op te nemen, zie 'Contact'.

Herstel en vervolg

Na een lix-excisie duurt het 3 weken voordat het wondje is hersteld. Na 6 maanden krijgt u een uitstrijkje. Hiermee controleert de arts of de afwijking helemaal weg is. Wilt u zwanger worden, dan kunt u daar het beste mee wachten totdat het uitstrijkje weer normaal is. Wilt u snel zwanger worden? Dan is het mogelijk om na 3 maanden een uitstrijkje te krijgen, maar het is moeilijker voor de patholoog om deze te beoordelen. Daardoor bevat dit uitstrijkje vaker nog lichte afwijkingen.

Meer informatie

Wilt u meer lezen over deze behandeling? Kijk dan op deze pagina onder 'Folders' voor meer informatie.