Longkanker behandeling

De behandeling hangt af van het stadium van de longkanker en kan gericht zijn op curatie (genezing) of op palliatie (verbetering van kwaliteit van leven).

Behandeling van niet-kleincellige longkanker

Niet-kleincellige longkanker die een beperkte grootte heeft en niet is uitgezaaid, kan geopereerd of bestraald worden (curatief). In sommige gevallen blijkt na de operatie nabehandeling met chemotherapie of radiotherapie (bestraling) noodzakelijk te zijn.

Wanneer de longkanker is uitgezaaid naar de lymfeklieren, waardoor een operatie niet mogelijk is, wordt er vaak gekozen voor chemotherapie in combinatie met radiotherapie. Dit kan tegelijkertijd gegeven worden of na elkaar en is in de meeste gevallen curatief. Wanneer de longkanker is uitgezaaid naar andere organen, is genezing niet meer mogelijk en is behandeling met chemotherapie gericht op palliatie.

Behandeling van kleincellige longkanker

Bij de behandeling van kleincellige longkanker komen de meeste patiënten niet in aanmerking voor een operatie. Is de longkanker beperkt tot de borstkas, dan bestaat de behandeling uit een combinatie van chemotherapie en radiotherapie. Daarna volgt vaak een preventieve bestraling van de hersenen. Als er sprake is van uitbreiding van de kanker buiten de borstkas, dan bestaat de behandeling uit chemotherapie gevolgd door preventieve bestraling van de hersenen.

Behandeling longkanker en Ziekenhuis Gelderse Vallei

Binnen de vakgroep longgeneeskunde zijn 3 longartsen die de zorg voor mensen met longkanker als expertise hebben.  Deze artsen kiezen samen met u de beste behandeling en staan u en uw familie bij in deze onzekere periode. De longartsen nemen deel aan diverse wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van longkanker. U kunt gevraagd worden hieraan deel te nemen. Daarnaast is Ziekenhuis Gelderse Vallei een van de 23 Nederlandse ziekenhuizen waar immunotherapie wordt toegediend.

Multidisciplinair team voor behandeling longkanker

Wanneer er een vermoeden bestaat op longkanker worden zo snel mogelijk alle onderzoeken gepland die nodig zijn om de diagnose te stellen. Als de diagnose longkanker is gesteld, wordt er in een multidisciplinair team een behandelplan vastgesteld. In dit team zitten specialisten zoals radiotherapeuten, longartsen en chirurgen uit diverse ziekenhuizen. Uw longarts werkt samen met een in longkanker gespecialiseerde verpleegkundige, ofwel een verpleegkundig specialist. Zij begeleidt u tijdens de onderzoeken, de behandeling en daarna.

De afdeling longoncologie van ZGV voldoet ieder jaar ruimschoots aan de kwaliteitseisen van de zorgverzekaars en de beroepsgroepen voor goede longoncologische zorg. Kernwoorden voor de zorg van ZGV zijn: de best denkbare zorg, korte wachttijden en een laagdrempelig en vast aanspreekpunt.

Link naar behandeling : Doelgerichte therapie

Afspelen
Video: immunotherapie in Ziekenhuis Gelderse Vallei