Melanoom behandeling

In Ziekenhuis Gelderse Vallei werken verschillende zorgverleners samen die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken, behandelen en begeleiden van patiënten met een melanoom.

Melanoomzorgpad en Ziekenhuis Gelderse Vallei

In het melanoomzorgpad  van Ziekenhuis Gelderse Vallei werken zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de zorg voor patiënten met een melanoom. De dermatoloog, chirurg, radioloog, internist-oncoloog, patholoog, nucleair geneeskundige, radiotherapeut, plastisch chirurg en verpleegkundig specialist werken nauw samen. Door deze samenwerking is het mogelijk u binnen korte tijd de uitslag van alle onderzoeken te geven, uitleg te geven over de behandeling en hiermee te starten.

Onderzoek extra weefsel bij melanoom behandeling

Bij een aanvullende operatieve behandeling haalt de chirurg doorgaans extra weefsel weg rondom de plek waar het melanoom gezeten heeft. Daarnaast worden een of meerdere lymfeklieren uit de oksel, hals en/of lies verwijderd voor verder onderzoek. Dit heet de schildwachtklierprocedure. Ook dit weefsel wordt weer onderzocht door de patholoog.

Uitslag weefselondezoek

De chirurg zal na deze ingreep de uitslagen van het weefselonderzoek met u bespreken. Afhankelijk van de uitslag, zal u uitleg krijgen over de nacontroles of advies krijgen voor verder onderzoek en behandeling.

Nazorg na melanoom behandeling

Na de operatie is meestal het advies om nog meerdere jaren onder controle te blijven. Deze controles zijn bedoeld om in een vroeg stadium in te kunnen grijpen als de ziekte toch weer terugkomt. In principe wordt u afwisselend  gecontroleerd door de chirurg en de dermatoloog.

Het standaard controleschema ziet er als volgt uit:

  • in 1e jaar: 1 keer per 3 maanden
  • in 2e jaar: 1 keer per 6 maanden
  • in 3e tot 5e jaar: 1 keer per jaar

Uw contactpersoon

In de periode van onderzoek, behandeling en nacontroles kunt u voor vragen contact opnemen met uw contactpersoon, de verpleegkundig specialist.