Neusamandel verwijderen bij kinderen

De neusamandel zit in de keelholte achter de neusingang. Sommige kinderen zijn vaak verkouden en hebben daardoor veel klachten. Het kan dan helpen om de neusamandel te verwijderen (adenotomie). Dit gebeurt tijdens een operatie.

Voor de operatie

Uw kind mag eten en drinken tot 6 uur voor de opnametijd in het ziekenhuis. Tot 2 uur voor de opnametijd mag uw kind alleen nog heldere dranken drinken. Zoals thee en ranja. Vanaf 2 uur voor de opnametijd tot na de operatie mag uw kind niets meer eten of drinken. Ook geen water! Het verwijderen van de neusamandel gebeurt onder algehele narcose. Uw kind krijgt de narcose toegediend via een kapje of een prikje. De anesthesist bespreekt dit vooraf met u. Voor en tijdens de operatie krijgt uw kind pijnstillers.

Na de operatie

Na de operatie komt uw kind terug op de kinder- en jongerenafdeling. Daar krijgt hij of zij drinken, een ijsje en eventueel wat te eten. Na ongeveer 1 uur mag uw kind naar huis. Als u wilt, krijgt u een folder mee met informatie over nazorg.

Goed om te weten

Voor u als ouder of begeleider goed om te weten:

  • er mogen 2 ouders of begeleiders aanwezig zijn op de kinderafdeling: broertjes of zusjes mogen helaas niet mee
  • kinderen tot en met 17 jaar mogen een ouder meenemen naar de operatiekamer tot het moment dat de narcose werkt
  • op de uitslaapkamer mag 1 ouder mee