Neusbijholte operatie bij volwassenen

Door ontstekingen van de bijholtes kunnen de bijholtes rond de neus dicht gaan zitten. De arts kan de bijholtes openen met een flexibele kijker. Dit gebeurt tijdens een operatie.

Voor de operatie

U mag eten en drinken tot 6 uur voor de opnametijd in het ziekenhuis. Tot 2 uur voor de opnametijd mag u alleen nog heldere dranken drinken. Zoals thee en ranja. Vanaf 2 uur voor de opnametijd tot na de operatie mag u niets meer eten of drinken. Let op: ook geen water. Het openen van de bijholtes gebeurt onder algehele narcose. U krijgt de narcose toegediend via een infuus. De anesthesist bespreekt dit vooraf met u.

Tegen de pijn

Voor en tijdens de operatie krijgt u pijnstillers. Van tevoren krijgt u een recept voor medicijnen die u thuis mag gebruiken. U kunt deze medicijnen vóór de opname ophalen bij de apotheek in het ziekenhuis. De verpleegkundige vertelt u hoe u de medicijnen kan gebruiken.

Na de operatie

Na de operatie komt u terug op de afdeling. Daar krijgt u te drinken (koud) en wat te eten. U krijgt een folder mee met informatie over nazorg. Thuis moet u de neus regelmatig spoelen.