Neusschelpen verkleinen bij volwassenen

In de neusholte zitten aan iedere kant 3 neusschelpen. Als deze vergroot zijn, geeft het soms moeite met ademhalen. De arts knipt dan de schelpen iets kleiner. Hierdoor verbetert de ademhaling. Het verkleinen van de neusschelpen in de bijholtes gebeurt tijdens een operatie.

Voor de operatie

U mag eten en drinken tot 6 uur voor de opnametijd in het ziekenhuis. Tot 2 uur voor de opnametijd mag u alleen nog heldere dranken drinken. Zoals thee en ranja. Vanaf 2 uur voor de opnametijd tot na de operatie mag u niets meer eten of drinken. Ook geen water! Het verkleinen van de neusschelpen gebeurt onder algehele narcose. U krijgt de narcose toegediend via een infuus. De anesthesist bespreekt dit met u op het pre-operatief spreekuur.

Tegen de pijn

Voor en tijdens de operatie krijgt u pijnstillers. Van tevoren krijgt u een recept voor medicijnen die u thuis mag gebruiken. U kunt deze medicijnen vóór de opname ophalen bij de apotheek in het ziekenhuis. De verpleegkundige vertelt u hoe u de medicijnen kan gebruiken.

Na de operatie

Na de operatie komt u terug op de afdeling. Daar krijgt u drinken (koud) en wat te eten. U krijgt een folder mee met informatie over nazorg. Thuis moet u de neus regelmatig spoelen.