Niet ingedaalde zaadbal operatie

Bij jonge jongens zijn soms één of beide zaadballen in het lieskanaal blijven zitten. De balzak is dan leeg. Tijdens een operatie worden de zaadballen uit het lieskanaal gehaald en vastgezet in de balzak.

Voor de operatie

Uw kind mag eten en drinken tot 6 uur voor de opnametijd in het ziekenhuis. Tot 2 uur voor de opnametijd mag uw kind alleen nog heldere dranken drinken. Zoals thee en ranja. Vanaf 2 uur voor de opnametijd tot na de operatie mag uw kind niets meer eten of drinken. Ook geen water! Het vastzetten van de zaadballen in de balzak gebeurt onder algehele narcose. Uw kind krijgt de narcose toegediend via een kapje of een prikje. De anesthesist bespreekt dit vooraf met u.

Tegen de pijn

Voor en tijdens de operatie krijgt uw kind pijnstillers. Van tevoren krijgt u een recept voor medicijnen die uw kind thuis mag gebruiken. U kunt deze medicijnen vóór de opname ophalen bij de apotheek in het ziekenhuis. De verpleegkundige vertelt u hoe uw kind de medicijnen kan gebruiken.

Na de operatie

Na de operatie komt uw kind terug op de kinder- en jongerenafdeling. Daar krijgt hij drinken, een ijsje en eventueel wat te eten. U krijgt informatie over hoe u het wondje kunt verbinden en welke pijnstilling uw kind mag hebben. Na ongeveer 2 uur mag uw kind naar huis. U krijgt een folder mee met informatie over nazorg.

Goed om te weten

Voor u als ouder of begeleider goed om te weten:

  • er mogen 2 ouders of begeleiders aanwezig zijn op de kinderafdeling, broertjes of zusjes mogen helaas niet mee
  • kinderen tot en met 17 jaar mogen een ouder meenemen naar de operatiekamer tot het moment dat de narcose werkt
  • op de uitslaapkamer mag 1 ouder mee