Non-invasief beademen

Veel patiënten op de IC hebben problemen met ademen. In zo’n geval krijgt een patiënt zuurstof toegediend. Soms is dat niet genoeg. Dan wordt de patiënt beademd via een masker dat is aangesloten op een beademingsmachine. Dit heet non-invasief beademen.

Wat is non-invasief beademen?

Bij non-invasief beademen krijgt de patiënt lucht en zuurstof via een beademingsmachine. De patiënt krijgt een masker op dat is aangesloten op de machine. Onder druk blaast de machine lucht in de longen. De machine zorgt ook voor een positieve druk in de longen aan het einde van elke uitademing. Hierdoor blijven de longblaasjes open.

Wanneer is non-invasief beademen nodig?

Non-invasief beademen gebeurt vaak bij patiënten met ademnood door teveel vocht in de longen. Bijvoorbeeld bij COPD of een longontsteking. Bovendien kan een non-invasieve beademing voorkomen dat patiënten beademd moeten worden via een tube (buisje in de keel). Deze vorm van beademing is een stuk zwaarder en heeft bovendien de nodige complicaties.