Ontlasting behandelingen

Patiënten met obstipatie, ongewild verlies van ontlasting (fecale incontinentie) of andere bekkenbodemproblemen kunnen terecht op de ontlastingspolikliniek voor uitgebreide analyse en behandeling van hun klachten.

Problemen met de ontlasting

Verlies van ontlasting, het vasthouden of niet goed eruit krijgen van de ontlasting zijn onaangename klachten.  Maar liefst 1 op de 10 mensen krijgt op enig moment in het leven te maken met verlies van ontlasting (fecale incontinentie). Deze klachten kunnen het gevolg zijn van afwijkingen van de bekkenbodem.

Multidisciplinair team

Binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei werken maag-, darm- en leverartsen (MDL-artsen), chirurgen, bekkenfysiotherapeuten, een physician assistant en verpleegkundig consulenten nauw samen om u zo goed mogelijk te behandelen. Om uw klachten in kaart te brengen, wordt u gevraagd een uitgebreide vragenlijst in te vullen voordat u op de polikliniek komt. Deze vragenlijst zal tijdens het eerste gesprek met u doorgenomen worden door een MDL-arts of physician assistant. Aanvullend zal er lichamelijk onderzoek worden verricht.

Vervolgens zal worden nagegaan hoe het dagelijkse ontlastingspatroon eruit ziet. Sommige patiënten hebben bijvoorbeeld regelmatig dunne ontlasting en kunnen dit moeilijk ophouden. Door het dieet aan te passen en indien nodig medicatie te gebruiken, kan de ontlasting dikker worden. Hierdoor komt het ongewilde verlies van ontlasting minder vaak of helemaal niet meer voor. Ook patiënten met obstipatie hebben vaak baat bij aanpassingen in voeding of beweging.

Behandeling van uw klachten

Wanneer de klachten niet goed te behandelen zijn met dieet- of leefstijl aanpassingen, kan aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld een functieonderzoek van de endeldarm en anus, een inwendig kijkonderzoek van de darm of een röntgenonderzoek. De uitslag van deze onderzoeken wordt tijdens een tweede polikliniekbezoek met u besproken. Vervolgens wordt er een gerichte behandeling gestart.

Bij complexe problemen is het soms nodig dat uw behandelaar uw klachten en de uitslag van de onderzoeken met hele team van zorgverleners bespreekt. Het betrokken team maakt in onderling overleg een passend behandelplan dat met u wordt besproken.

Mogelijke behandelingen:

  • aanpassingen in medicatie
  • endoscopische behandeling van aambeien 
  • fysiotherapie van de bekkenbodemspieren
  • darmspoelingen
  • chirurgische behandeling

Het effect van de behandeling wordt vervolgens op de polikliniek geëvalueerd.

Ontlastingspolikliniek en Ziekenhuis Gelderse Vallei

We bieden zorg aan mensen met klachten van obstipatie, ongewild verlies van ontlasting (fecale incontinentie) of andere bekkenbodemklachten. Om onze expertise met andere deskundigen te delen, heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei zich aangesloten bij het landelijk netwerk van Defecatie Expertise Centra (DEC). Dit heeft als voordeel dat patiënten makkelijker de juiste zorg kunnen vinden.