Operatie aan de halsslagader

Een vernauwing in de slagaders van de hals kan via een operatie verholpen worden. Het moet nieuwe klachten voorkomen. De operatie duurt 1,5 tot 2 uur. U ligt ongeveer 4 dagen in het ziekenhuis.

Uw opname

De dag voor de operatie nemen we u op. Deze dag krijgt u een duplexonderzoek om de bloedvaten en de vaatwand goed te onderzoeken. Ergens op uw hoofd, vlakbij uw slaap, tekenen we aan waar de chirurg de doorbloeding van de hersenen tijdens de operatie goed kan meten.

Operatie aan de halsslagader

De chirurg verwijdert de vernauwing uit de slagader. Om te voorkomen dat de slagader opnieuw vernauwt, plaatst hij of zij een verwijdingspatch (dit is een stukje kunststof of stukje ader dat gebruikt wordt om het bloedvat wat wijder te maken, om toekomstige vernauwingen te voorkomen in het bloedvat). Dit kan met een stukje ader uit uw eigen been of met een kunststof bloedvat. De operatiewond wordt gesloten met oplosbare hechtingen.

EEG tijdens de operatie

Tijdens de operatie houdt de arts niet alleen de doorbloeding van de hersenen in de gaten, maar ook de activiteit. Dat laatste gebeurt via een EEG. Vlak voor de operatie gaat u daarvoor langs de afdeling KNF. Hier plaatst een laborant elektroden op uw hoofd om de metingen van de hersenactiviteit te kunnen doen. De elektroden halen we op de uitslaapkamer weer weg.

Complicaties

Iedere operatie brengt bepaalde risico’s met zich mee. Om deze risico’s te verkleinen wordt u voor de operatie uitvoerig onderzocht. Hierbij wordt gekeken naar uw algehele conditie, de conditie van uw hart en naar de eventuele andere ziekten of aandoeningen. Indien nodig gaat u, voordat u opgenomen wordt, naar een internist, cardioloog en/of longarts.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunnen er bij elke chirurgische ingreep complicaties optreden zoals wondinfectie, nabloeding of trombose. Daarnaast zijn er complicaties die specifiek het gevolg zijn van een bepaalde ingreep.

Voor de operaties aan de halsslagader zijn dit bijvoorbeeld:

  • een doof gevoel in het gebied rond de operatiewond en spraakstoornissen of slikstoornissen: dit verdwijnt  volledig of gedeeltelijk na verloop van tijd
  • TIA's of een herseninfarct
    Ondanks alle voorzorgen kunnen er bij een operatie aan de halsslagader doorbloedingsstoornissen van de hersenen optreden. Dit kan leiden tot tijdelijke (TIA) of blijvende (CVA) hersenschade. Voorafgaand aan de ingreep bespreken de neuroloog en chirurg uw specifieke situatie in een multidisciplinair overleg. De risico’s van de ingreep worden uitgebreid met u doorgenomen en afgewogen tegen de mogelijke gevolgen bij niet opereren.
  • hyperperfusie syndroom
    Dit is een complicatie waarbij na opheffen van de vernauwing in de halsslagader een overmatige doorbloeding van de hersenen aan de geopereerde zijde optreedt. Dit gaat vaak gepaard met hoge bloeddruk en hoofdpijn. In ernstige gevallen kunnen er epileptische verschijnselen optreden of zelfs hersenbloedingen. Om te voorkomen dat de druk in de bloedvaten in de hersenen te hoog wordt, controleert de verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk en vraagt zij naar klachten zoals hoofdpijn. Dit om verdere klachten te voorkomen.

Na de operatie

U blijft een nacht op de uitslaapkamer. U heeft een infuus, een katheter in de blaas, mogelijk een slangetje in uw neus voor zuurstof en een drain. Dit afvoerbuisje voert overtollig vocht uit de wond af. Bent u voldoende hersteld, dan komt u de volgende dag weer terug naar de chirurgische verpleegafdeling. Hier zult u beginnen met mobiliseren