Opname tijdens zwangerschap

Als tijdens uw zwangerschap complicaties optreden, kan het zijn dat u wordt opgenomen op de kraamafdeling.

Wat zijn redenen voor opname?

Redenen om u op te nemen op de kraamafdeling, kunnen verschillende complicaties zijn:

  • hoge bloeddruk
  • groeiachterstand van de baby
  • vaginaal bloedverlies
  • voortijdig gebroken vliezen
  • zwangerschapsvergiftiging

Het kan zijn dat u plotseling moet worden opgenomen na een controle op de polikliniek. Of via de Spoedeisende Hulp. Het kan ook zijn dat uw verloskundige, huisarts of ander ziekenhuis u doorverwijst.

Opname op verlos- of kraamafdeling

Het is mogelijk dat u in eerste instantie wordt opgenomen op de verloskamers en later wordt overgeplaatst naar de kraamafdeling. Kraamvrouwen en zwangeren liggen in principe niet op dezelfde kamer. In overleg kan er gekeken worden of uw partner ’s nachts kan blijven slapen.

Extra zorg bij ernstige complicaties

Bij ernstige ziekte krijgt u specialistische verpleegkundige zorg op een verloskamer. De verpleegkundigen op de verloskamers zijn speciaal opgeleid om u te kunnen verplegen en begeleiden. Naast de reguliere opleiding hebben zij een specialistische vervolgopleiding gevolgd.