Orgaan- en weefseldonatie

Orgaan- en weefseldonatie is het beschikbaar stellen van organen en weefsel. Elke Nederlander kan aangeven dat hij of zij orgaan- of weefseldonor wil zijn. Na overlijden gaan de gezonde organen of weefsels van de donor naar iemand die dit orgaan of weefsel dringend nodig heeft. Orgaandonatie heeft als doel om levens te redden. Bij weefseldonatie verbetert de kwaliteit van leven voor de ontvanger.

Orgaan- en weefseldonatie in Ziekenhuis Gelderse Vallei

In Ziekenhuis Gelderse Vallei respecteren wij de wens van patiënten die na hun overlijden organen of weefsel willen afstaan voor donatie. Artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners gaan zeer respectvol om met deze wens. Het donorregister wordt geraadpleegd. Hierin heeft een donor zijn/haar wil vastgelegd. Het is voor nabestaanden belangrijk om op de hoogte te zijn van uw keuze. Het uitnemen van organen of weefsel gebeurt zeer zorgvuldig en met respect voor de overledene.

De donatie vertraagt de begrafenis of crematie van de overledene niet. Na orgaan- of weefseldonatie kan de overledene worden opgebaard, thuis of in rouwcentrum. Uiteraard maken de nabestaanden geen kosten als gevolg van de orgaan- en/of weefseldonatie.

Wie kan donor zijn?

Iedereen kan toestemming geven voor donatie. Pas op het moment van overlijden bepaalt een arts of iemand daadwerkelijk geschikt is als donor. Dat hangt af van onder andere:

  • kwaliteit van de organen en weefsels
  • oorzaak van overlijden
  • lichaamsconditie

Twee soorten orgaandonatie

Orgaandonatie kan plaatsvinden in twee situaties:

  • na hersendood
  • na hartdood

Iemand is hersendood als alle hersenfuncties onherstelbaar zijn uitgevallen. Een hersendode persoon kan niet zelfstandig ademhalen en het lichaam kan de bloeddruk en temperatuur niet meer regelen. In principe kan een hersendode donor alle organen doneren: nieren, hart, lever, longen, alvleesklier en dunne darm.

Iemand die overlijdt aan een hartstilstand kan ook organen doneren. Alleen het hart en de dunne darm zijn niet meer geschikt voor donatie. Bij orgaandonatie moet de donor zijn overleden op de afdeling intensive care in het ziekenhuis.

Na de operatie kunnen de nabestaanden (nogmaals) afscheid nemen van hun dierbare.

Donatiecommissie en donatiecoördinator

Donatie is een beladen onderwerp. Het is heel belangrijk dat het proces van donatie goed verloopt. Daarom heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei een commissie orgaan- en weefseldonatie en een donatiecoördinator.

Donatiecoördinator

De donatiecoördinator:

  • ziet erop toe dat het donatieproces wordt uitgevoerd volgens de Wet op de Orgaandonatie
  • zorgt dat alle betrokken artsen en verpleegkundigen scholing krijgen over donatie
  • draagt bij aan de juiste uitvoer van donatieprocedures
  • begeleidt en ondersteunt artsen en verpleegkundigen
  • begeleidt en ondersteunt de nabestaanden

Donatiecommissie

De donatiecommissie structureert en stimuleert donatie in het ziekenhuis. De donatiecommissie adviseert over de uitvoering en het beleid van een donatie aan artsen, verpleegkundigen, andere medewerkers en aan de raad van bestuur. De commissie heeft contacten met transplantatiecentra. Daarnaast doen zij onderzoek, adviseren ze en geven ze voorlichting over het verzoek en uitvoering van een orgaan- of weefseldonatie.

Contact

Heeft u vragen over orgaan- en weefseldonatie in Ziekenhuis Gelderse Vallei? Of wilt u meer weten over het werk van de donatiecoördinator of de donatiecommissie? Neem dan contact op met de coördinator voor orgaan- en weefseldonatie: