Pijnstilling bij bevalling met medicijnen

Elke bevalling is anders. En iedere vrouw ervaart de pijn bij de bevalling anders. Sommige vrouwen vinden de pijn goed te verdragen. Anderen vinden het niet uit te houden. Als u de bevalling erg pijnlijk vindt, is pijnstilling met medicijnen meestal mogelijk.

Pijnstilling met medicijnen

Wilt u tijdens de bevalling gebruikmaken van pijnstilling met medicijnen? In Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn daarvoor verschillende mogelijkheden. Deze vormen van pijnstilling zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar:

Goed om te weten

Om pijnstilling met medicijnen te gebruiken tijdens de bevalling, moeten u en uw baby in een zo goed mogelijke conditie zijn. Daarom doen we eerst een aantal controles. We meten uw bloeddruk, hartslag en temperatuur. Zo nodig luisteren we ook naar uw hart en de longen. De conditie van uw baby bepalen we met een CTG (hartfilmpje), eventueel aangevuld met een bloedonderzoek. Samen met de arts of verloskundige beslist u wat de beste pijnstiller voor u kan zijn.

Heeft u vragen over pijnstilling tijdens de bevalling? Aarzel dan niet om deze te bespreken met de arts, verloskundige of verpleegkundige. U kunt uw vragen ook stellen tijdens de voorlichtingsbijeenkomst.

Voorlichtingsbijeenkomst pijn bij de bevalling

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst in Ziekenhuis Gelderse Vallei krijgt u informatie over omgaan met pijn bij de bevalling. Ook kunt u vragen stellen.

Pijnstilling zonder medicijnen

Er zijn verschillende manieren om de bevalling te doorstaan zonder medicijnen. Bijvoorbeeld door het toepassen van ademtechnieken, of het vinden van bepaalde houdingen. In Ziekenhuis Gelderse Vallei kunt u ook gebruikmaken van een bevalbad.