Voorlichtingsbijeenkomst pijn bij bevalling

Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomt krijgt u informatie over omgaan met pijn bij de bevalling. Ook kunt u vragen stellen over de mogelijkheden van omgaan met pijn bij de bevalling.

Voor wie is de voorlichtingsbijeenkomst pijn bij bevalling?

Staat u voor uw zwangerschap onder controle bij Ziekenhuis Gelderse Vallei? Dan kunt u deelnemen aan een voorlichtingsbijeenkomst over pijn bij de bevalling. Deze bijeenkomsten worden standaard ingepast in uw controleschema rond de 20e en 30e week van uw zwangerschap.

Inhoud van de voorlichtingsbijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst bespreken de aanwezigen pijn tijdens de bevalling. Dit gebeurt onder leiding van een klinisch verloskundige of gespecialiseerd verpleegkundige. De bijeenkomst duurt ongeveer 60 minuten. U en uw partner zijn van harte welkom.

Doel van de voorlichtingsbijeenkomst

Het doel van de bijeenkomst is het stellen van vragen en bespreken van bepaalde onderwerpen rondom pijn bij de bevalling. Het voordeel is dat u met andere zwangeren (en partners) bent. Daardoor kunt u ervaringen uitwisselen en ideeën opdoen. Bedenk van tevoren wat u wilt vragen of bespreken. Zo kunt u het meeste uit de bijeenkomst halen.

De voorlichtingsbijeenkomst is een informatieavond voor iedereen die informatie wil over pijn bij de bevalling. De bijeenkomst is geen groepstherapie, zelfhulpgroep of patiëntenvereniging. Het is ook geen vorm van onderwijs. Evenmin is het de bedoeling dat u 60 minuten aandacht van de klinisch verloskundige voor u alleen krijgt.

Vertrouwelijkheid van de bijeenkomst

De klinisch verloskundige en andere zorgverleners van Ziekenhuis Gelderse Vallei hebben een geheimhoudingsplicht. Zij mogen alleen met uw toestemming in de aanwezigheid van anderen uw gegevens bespreken. Wees u ervan bewust dat uw gegevens besproken worden in het bijzijn van de andere deelnemers. Het is van belang dat de besproken informatie binnen de groep blijft. Zo kunt u in een veilige omgeving uw vragen stellen en ervaringen delen. Natuurlijk beslist u zelf wat u wel en niet deelt in de bijeenkomst.