Proefblokkade zenuwwortel

Tijdens dit onderzoek wordt een verdovingsvloeistof ingespoten rondom de zenuwwortel die mogelijk verantwoordelijk is voor uw pijnklachten.

Wanneer krijgt u een proefblokkade?

Deze kortdurende verdoving wordt gegeven om een indruk te krijgen van de exacte locatie van uw pijnklachten. Op deze manier kan bepaald worden of het zinvol is u op deze plaats verder te behandelen. Het is mogelijk dat u meerdere keren moet komen voor een proefblokkade voordat de juiste zenuw gevonden is.

Voorbereiding behandeling

U mag voorafgaand aan deze behandeling alles eten en drinken, tenzij de arts anders met u heeft afgesproken. Wanneer de behandeling plaatsvindt ter hoogte van uw nek, wordt u poliklinisch behandeld. Tenzij de arts anders beslist. 

Wanneer de behandeling plaatsvindt ter hoogte van uw borstkas of lage rug, wordt u voor de behandeling opgenomen op de herstelkamer van ons behandelcentrum.

Tijdens de behandeling

Wanneer de behandeling plaatsvindt ter hoogte van uw nek, neemt u plaats op uw rug op de behandeltafel. Wanneer de behandeling plaatsvindt ter hoogte van uw borstkas of lage rug, neemt u in buikligging plaats op de behandeltafel. Er ligt een kussen onder uw buik.

Door middel van een naald die onder röntgendoorlichting bij de zenuwwortel wordt geplaatst, wordt een verdovingsvloeistof ingespoten. De verdoving die op deze manier wordt veroorzaakt, is tijdelijk en na een paar uur uitgewerkt.

Het is belangrijk dat u goed let op uw pijnklachten na de behandeling. Uw arts zal u hiernaar vragen tijdens uw volgende bezoek. Aan de hand van deze bevindingen wordt een eventuele behandeling of verder onderzoek afgesproken. Hiervoor komt u een andere keer terug. De behandeling/het onderzoek duurt circa 10 minuten.

Na de behandeling

Wanneer u poliklinisch behandeld wordt, kan het zijn dat de arts het nodig vindt dat u na de behandeling nog even (ter controle) plaatsneemt bij de verpleegkundige op de herstelkamer.

Wanneer u wordt opgenomen, gaat u na de behandeling terug naar de verpleegkundige op de herstelkamer. U moet minimaal 30 minuten bedrust houden. Daarna kijkt de verpleegkundige of u voldoende kracht/gevoel heeft. Soms kan het zijn dat u wat langer moet blijven.