Pulse radiofrequente behandeling (PRF)

Bij deze behandeling wordt een elektromagnetisch veld aangelegd ter hoogte van de te behandelen zenuw of zenuwstructuur. Door dit elektrische veld treden in de zenuw of zenuwstructuur fysische en chemische veranderingen op die ervoor zorgen dat de pijnprikkels vanuit de zenuw verminderen.

Wat is PRF?

PRF betekent Puls Radio Frequente stroom. Bij deze techniek wordt een temperatuur gehanteerd van 42 graden Celsius zodat de zenuw niet kan beschadigen. Soms besluit de arts om na de behandeling medicijnen toe te dienen.

Voorbereiding behandeling

U mag voorafgaand aan deze behandeling alles eten en drinken.
U wordt voor de behandeling opgenomen op de herstelkamer van ons behandelcentrum, tenzij de arts anders met u afspreekt.

Tijdens de behandeling

Bij de behandeling ter hoogte van uw borstkas of lage rug (thoracolumbaal), neemt u plaats op uw buik op de behandeltafel. Bij de behandeling ter hoogte van uw nek (cervicaal) neemt u plaats op uw rug. De assistente plakt een zogenaamde aardplaat op uw arm of been. Hierdoor bent u 'geaard' aan het apparaat. De arts plaatst onder röntgendoorlichting een naald bij de betreffende zenuwwortel. De positie van de naald wordt gecontroleerd door toediening van een aantal teststroompjes via het apparaat. Wilt u de vragen van de arts goed beantwoorden?

Eerst wordt onderzocht hoe dicht de naald bij de gevoelszenuwbaan ligt. De stroom wordt langzaam opgevoerd totdat u tintelingen voelt of een druk ervaart in het gebied waar u normaalgesproken pijnklachten heeft. Daarna onderzoekt de arts of de naald niet te dicht tegen een spierzenuwbaan ligt. Aan de hand van uw reacties op deze testjes bepaalt de arts of de naald juist gepositioneerd is. Hierdoor kan het mogelijk zijn dat de naald een aantal keer verplaatst wordt en de testjes herhaaldelijk worden uitgevoerd.

Vervolgens begint de daadwerkelijke behandeling. De te behandelen zenuwstructuur wordt eerst lokaal verdoofd, waardoor de behandeling in principe pijnloos is. Afhankelijk van welke structuur behandeld wordt, kiest de arts een bepaalde temperatuur en tijdsduur van de behandeling. Het is belangrijk dat u tijdens de procedure niet beweegt zodat de naald juist gepositioneerd blijft.

Na de behandeling

Na de behandeling gaat u weer naar de verpleegkundige op de herstelkamer van ons behandelcentrum. Na de ingreep moet u minimaal 30 minuten bedrust houden. Daarna kijkt de verpleegkundige met u of u voldoende kracht/gevoel heeft in de benen. Soms kan het zijn dat u wat langer moet blijven.

Pas na 8 weken is het zinvol om het resultaat van de behandeling te beoordelen. Het is goed mogelijk dat u al eerder een afname van uw pijnklachten ervaart. Wanneer na verloop van tijd de klachten opnieuw optreden, is soms dezelfde of een andere behandeling noodzakelijk.