Radiofrequente SI blokkade/Pallissade

In overleg met uw arts is besloten dat u een definitieve sacro-iliacale blokkade zult ondergaan. Bij deze behandeling wordt een laesie gecreëerd door middel van radiofrequente stroom tussen twee naalden. Er worden meerdere naalden geplaatst.

Sacro-iliacale blokkade

De behandeling vindt poliklinisch plaats; na de behandeling mag u in principe weer naar huis. De behandeling kan plaatsvinden ter hoogte van de nek, borstkas of lage rug.

Behandeltraject

De anesthesioloog/pijnbestrijder voert een gesprek met u en daarna besluit u gezamenlijk of de behandeling wordt uitgevoerd. U krijgt de benodigde informatie over de behandeling en wat u ter voorbereiding moet doen. Dit kunt u ook lezen in de patiëntenfolder.

De behandeling valt buiten het basispakket van de zorgverzekering waardoor u de behandeling zelf vooraf moet betalen. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden (een deel van) de behandeling. De intake en poliklinische controles vallen wel onder de verzekerde zorg in het basispakket.

Tijdens de behandeling

U neemt in de buikligging plaats op de behandeltafel. De assistente plakt een aardplaat op uw arm of been waardoor u ‘geaard’ bent aan het apparaat. De arts plaatst onder röntgendoorlichting 6 naalden. Vervolgens wordt de positie van de naaldpuntjes gecontroleerd door toediening van kleine test stroomstootjes. U dient zorgvuldig te antwoorden op de vragen die de arts stelt. Als de positie juist is, wordt het te behandelen gebied lokaal verdoofd via een naaldje.

Vervolgens begint de daadwerkelijke behandeling. Als er tussen de eerste 2 naalden een laesie is aangebracht, vindt er vervolgens een laesie plaats tussen de naalden 2 en 3. Totdat tussen alle naalden een laesie is aangebracht. De behandeling duurt circa 30 minuten.

Na de behandeling

Er kan tijdelijk een gevoelsvermindering van de huid optreden in de buurt van de behandelde steungewrichten. In de loop van enkele weken keert het gevoel in de huid terug. Ook kunt u last krijgen van napijn. Deze napijn kan enkele weken aanhouden, maar verdwijnt altijd weer. Wanneer u hier veel last van heeft, kunt u een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld paracetamol).

Resultaat

Pas na circa 8 weken is het zinvol om het resultaat van de behandeling te beoordelen. Het is goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt op uw pijnklachten. In een aantal gevallen is een herhaling of een aanvullende behandeling noodzakelijk.