Revalidatie CVA

Het is belangrijk om na een beroerte (CVA) zo snel mogelijk te starten met behandelen en revalideren. Afhankelijk van de ernst en uw persoonlijke situatie stelt uw behandelteam een behandelplan op en adviseert een locatie om te revalideren.

Waarom revalideren?

Na een beroerte is er vaak sprake van enig spontaan herstel, maar helaas niet altijd en meestal niet voldoende. Voor verder herstel en om verantwoord te leren omgaan met uw lichamelijke beperkingen heeft u revalidatie nodig. Een team van medisch specialisten, therapeuten, een maatschappelijk werker en een verpleegkundige adviseert u in dit traject. Meestal bestaat de revalidatie uit een combinatie van fysiotherapie, logopedie en ergotherapie.

Wat zijn de mogelijkheden?

Uw behandelteam stelt samen met u en uw partner of naaste familieleden een behandelplan op en adviseert een locatie om te revalideren. De keuze hangt onder meer af van de ernst van de beroerte en uw persoonlijke situatie.

De mogelijkheden zijn:

  • dagbehandeling of klinische opname in revalidatiecentrum Groot Klimmendaal
  • dagbehandeling of klinische opname op een revalidatieafdeling van een verpleeghuis
  • revalideren in de thuissituatie
  • begeleiding in de thuissituatie door de reguliere thuiszorg
  • begeleiding in de thuissituatie door een gespecialiseerd CVA-verpleegkundige (CVA-team Ede)

Revalidatie CVA en Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een CVA-zorgketen met revalidatiecentrum Groot Klimmendaal in Arnhem. U start in het ziekenhuis met revalideren en vervolgt dit in Arnhem.