Sacro-iliacale blokkade

Uw arts heeft met u afgesproken dat u een sacro-iliacale blokkade zult ondergaan. Tijdens deze behandeling worden medicijnen ingespoten in de sacroiliacale gewrichtsspleet, tussen het bekken en heiligbeen. Met als doel de pijn te verminderen die ontstaat bij dit gewricht.

Sacro-iliacale blokkade

De behandeling vindt poliklinisch plaats: na de behandeling mag u in principe weer naar huis. De sacro-iliacale blokkade kan plaatsvinden ter hoogte van de nek, borstkas of lage rug.

Behandeltraject 

Voorbereiding

De anesthesioloog/pijnbestrijder voert een gesprek met u en daarna besluit u gezamenlijk of de behandeling wordt uitgevoerd. U krijgt de benodigde informatie over de behandeling en wat u ter voorbereiding moet doen. Deze informatie kunt u ook nalezen in de patiëntenfolder.

Tijdens de behandeling

Een sacro-iliacale blokkade met corticosteroïden is een behandeling die onder röntgendoorlichting plaatsvindt. De medicijnen worden ingespoten door middel van een naaldje dat in de gewrichtsspleet wordt ingebracht. De behandeling duurt 10 tot 15 minuten.

Na de behandeling

De eerste 12 uur na de behandeling  kunt u niet deelnemen aan het verkeer omdat uw lichaam nog onder invloed is van de verdoving.

Resultaat

Pas na enkele weken is het zinvol om het resultaat van de behandeling te beoordelen. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt op uw pijnklachten. In een aantal gevallen zal een herhaling of aanvullende behandeling noodzakelijk zijn.

Behandeling wordt niet vergoed

De sacro-iliacale blokkade valt buiten het basispakket van de zorgverzekering. Hierdoor moet u de behandeling zelf vooraf betalen. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden (een deel van) deze behandeling. De intake en poliklinische controles vallen wel onder de verzekerde zorg in het basispakket.