Sedatie

Als patiënten niet meer (voldoende) zelfstandig kunnen ademen, komen zij aan de beademingsmachine. Meestal houden we patiënten dan in een kunstmatige slaap. Dit heet sedatie. Hierdoor kan het lichaam haar krachten gebruiken voor het herstel. Sedatie gebeurt met medicijnen.

Communicatie tijdens sedatie

Ook al lijkt een patiënt die sedatie krijgt in slaap, sommige patiënten zeggen achteraf dat zij alles hebben meegekregen. Zij waren alleen niet in staat iets terug te zeggen. Daarom zult u verpleegkundigen en artsen altijd tegen de patiënt zien praten. Ook als hij of zij gesedeerd is.

Spierverslappers

Soms is sedatie niet voldoende. Bijvoorbeeld omdat de patiënt in zijn of haar (kunstmatige) slaap erg onrustig beweegt. Dan krijgt de patiënt medicijnen die de spieren verslappen. Zo kan hij of zij beter en veiliger worden beademd. Deze spierverslappers zorgen er ook voor dat de patiënt tijdelijk niet kan bewegen.