Slaapapneu (snurken) behandeling

Snurken en het obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS) worden gerekend tot de slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen. Er zijn verschillende behandelmogelijkheden bij OSAS: een beugel, een masker of in sommige gevallen een kaakoperatie.

Behandelmogelijkheden bij OSAS

In geval van OSAS zijn er verschillende behandelmogelijkheden:

  • lichte/matige OSAS kan mogelijk behandeld worden met behulp van een beugel (MRA)
  • bij ernstige OSAS bestaat de behandeling uit het gebruik van een masker (CPAP)
  • in sommige gevallen is een kaakoperatie noodzakelijk 

MRA-behandeling

Lichte en matige OSAS kan mogelijk behandeld worden met een beugel (MRA) die 's nachts wordt gedragen. De MRA (Mandibulair Repositie Apparaat) wordt persoonlijk aangemeten. Door de MRA wordt de onderkaak naar voren gehouden tijdens het slapen en worden de mondbodemspieren en het tongbeen naar voren getrokken. Hierdoor wordt de keelholte ruimer en worden de slappe weefsels strak getrokken. Het snurken en de apneu’s nemen af of verdwijnen.

Niet iedereen is geschikt voor behandeling met een beugel. Uw gebit moet voldoende sterk zijn en er moeten voldoende gebitselementen in de kaak aanwezig zijn om houvast te geven aan de MRA. Bij tandenloze mensen moeten eerst implantaten worden geplaatst in de onderkaak voor voldoende houvast. Om te beoordelen of bij u een MRA kan worden gemaakt, worden 2 röntgenfoto’s van de kaak gemaakt.

Daarnaast beoordeelt de mond-, kaak- en aangezichtschirurg (MKA-chirurg) uw gebit. Als uw gebit sterk genoeg is worden afdrukken gemaakt van de onder- en bovenkaak. Hiervoor moet vaak een nieuwe afspraak worden gemaakt. Met een beetregistratie wordt de stand van de kaken bepaald waarin de beugel wordt gemaakt. Na 3 weken is de beugel klaar en wordt deze bij u geplaatst. U komt daarna nog enkele keren terug voor controle en het eventueel aanpassen van de stand van de MRA. Daarna krijgt u jaarlijks een afspraak op de polikliniek ter controle van de MRA en uw gebit. 

CPAP-behandeling

Bij ernstige OSAS zal de behandeling bestaan uit CPAP. Hierbij wordt ’s nachts een masker op het gezicht geplaatst dat verbonden is aan een apparaat dat continu lucht in de luchtweg blaast. Hierdoor kan de luchtweg niet dichtzakken. 

Kaakoperatie

Sommige mensen kunnen niet slapen met dit masker. Dan is eventueel een operatie van de kaak een oplossing. Bij een operatie van de kaak (kaakosteotomie) worden de boven- en onderkaak naar voren geplaatst. Hierdoor ontstaat vaak blijvend een verruiming van de luchtweg waardoor snurken en OSAS niet meer terugkomen.