Stoma aanleggen

Het krijgen van een stoma is een ingrijpende gebeurtenis. De informatie op deze pagina vertelt u welke zorg u rondom een operatie waarbij een stoma wordt aangelegd, kunt verwachten.

Contact met stomaverpleegkundige

Wanneer u als patiënt  van de chirurg te horen krijgt dat u een operatie moet ondergaan waarbij de kans bestaat op aanleg van een stoma, wordt; u naar de stomaverpleegkundige verwezen. De stomaverpleegkundigen houden op verschillende dagen spreekuur. Zij geven informatie en begeleiding aan patiënten en hun naaste familieleden.

Zorgtraject voor aanleg van een stoma

Voorlichting voor de operatie

Vóór de operatie wordt er eerst op de stomapoli een informatief gesprek gehouden tussen u en de stomaverpleegkundige.

In dit gesprek vertelt de verpleegkundige over de operatie, de verzorging van uw stoma en verschillende soorten opvangmaterialen. Het gesprek duurt ongeveer 1 uur. U heeft de mogelijkheid vragen te stellen over het dragen van een stoma. Het is prettig om uw partner of een ander mee te nemen. Thuis kunt u er dan nog eens rustig over napraten.

Aftekenen van de geschikte stomaplaats

Vlak voor de operatie wordt de plaats van de stoma door de stomaverpleegkundige afgetekend. Dit gebeurt in samenspraak met u. Een goede plaats kan later veel problemen voorkomen.

De stomaverpleegkundige houdt bij het bepalen van de plaats rekening met de soort operatie, uw lichaamsbouw, het huidoppervlak (plooien/littekens), de kleding die u gewend bent te dragen, de sport die u beoefent en het werk dat u doet.

De gekozen plaats wordt met een stift op uw huid getekend. Soms tekent de stomaverpleegkundige verschillende plaatsen op de huid aan. In dat geval kan de chirurg de meest geschikte plaats kiezen. Het kan voorkomen dat de chirurg door onvoorziene omstandigheden tijdens de operatie een andere plaats voor de stoma moet kiezen.

Na de operatie

De eerste dagen na de operatie zijn niet gemakkelijk. U moet herstellen van de operatie en wennen aan de aanwezigheid van een stoma. Tegelijkertijd moet u ook wennen aan het feit dat u niet meer op de natuurlijke wijze ontlasting heeft.

De stoma is na de operatie wat gezwollen. Het duurt een paar weken voordat de stoma is geslonken. Na 3 maanden heeft de stoma ongeveer een definitieve vorm. Direct na de operatie wordt er transparant opvangmateriaal gebruikt om de stoma goed te kunnen bekijken. 

Als u de ontlasting voor de eerste keer door de stoma naar buiten voelt komen, kunt u dit als vreemd en vies ervaren. Dit is een normale reactie. 

Na de operatie geven de verpleegkundigen op de afdeling u instructies over het zelf verzorgen van de stoma. Al snel na de operatie wordt u met de verzorging van de stoma vertrouwd gemaakt, zodat u zo zelfstandig mogelijk met ontslag kan gaan.

Ook worden uw naasten uitgenodigd om mee te kijken met de stomaverzorging. U krijgt dan ook uitleg over hoe te handelen bij problemen met de stoma en u krijgt voedingsadvies. Wanneer er problemen ontstaan wordt de stomaverpleegkundige om advies gevraagd. 

Rondom het ontslag

Voordat de patiënt wordt ontslagen uit het ziekenhuis heeft de stomaverpleegkundige geregeld dat de patiënt zijn materialen in huis heeft. De eerste bestelling kan ook in het ziekenhuis worden bezorgd. Dit wordt afgesproken met de leverancier en de patiënt.

U kunt thuis bij de verzorging van de stoma ook hulp krijgen van de wijkverpleegkundige. Als u dat wilt, schakelt de afdelingsverpleegkundige al tijdens uw verblijf in het ziekenhuis de transferverpleegkundige in. De transferverpleegkundige regelt de hulp van de wijkverpleegkundige bij u thuis. De stomaverpleegkundige maakt voor de wijkverpleegkundige rondom de stomazorg een overdracht.

Controleafspraken na de operatie

Na uw ontslag komt u nog regelmatig voor controle terug naar het ziekenhuis. De eerste controle is ongeveer een week na uw ontslag. Vaak wordt deze afspraak gecombineerd met een bezoek aan de stomaverpleegkundige. De stomaverpleegkundige richt zich voornamelijk op de controle van de stoma en op problemen die zich voordoen. Ook komen de psychosociale aspecten van het hebben van een stoma aan bod. Na ongeveer 8 weken en 3 maanden na de ontslag heeft u een nieuwe controleafspraak bij de stomaverpleegkundige.

Wanneer er verder vragen of problemen zijn, kunt u altijd contact opnemen met de stomaverpleegkundige. Het is aan te bevelen dat stomadragers minimaal 1 keer per jaar de stomapoli bezoeken.