Stoma aanleggen

Het aanleggen van een stoma gebeurt soms onverwachts, bijvoorbeeld als u een acute ontsteking van een darmdeel heeft, zoals diverticulitis. Maar meestal weet u kortere of langere tijd van tevoren dat u een stoma krijgt. Een ontstekingsziekte of kanker in de darm is meestal de reden. Het kan ook nodig zijn om bij tumoren aan de eierstokken of baarmoeder een (tijdelijke) stoma aan te leggen.

De meest voorkomende operatietechnieken waarbij een stoma op de dikke darm (colostoma) wordt aangelegd zijn:

 • een rectumamputatie
 • de Hartmanprocedure

Als onderzoek heeft aangetoond dat u darmkanker heeft, kan de arts u vaak vooraf vertellen of hij verwacht dat u een stoma krijgt. Bij familiaire darmkanker of FAP kan het voorkomen dat uw dikke darm preventief wordt verwijderd. Het kan dan nodig zijn dat u een (tijdelijke) stoma krijgt. In de meeste gevallen wordt dan een stoma op de dunne darm (ileostoma) aangelegd.

Ook bij chronische darmontstekingen, ook wel inflammatoire darmziekten genoemd waarbij het darmslijmvlies is ontstoken, kan het voor behandeling noodzakelijk zijn dat u (tijdelijk) een stoma krijgt. Er zijn verschillende ziekten te onderscheiden:

 • de ziekte van Crohn
 • Colitis Ulcerosa
 • een aantal mengvormen

De ziekte van Crohn kan in het gehele maagdarmkanaal voorkomen, waarbij acute en chronische fasen elkaar afwisselen. Colitis Ulcerosa komt alleen in de dikke darm voor (inclusief endeldarm) en is beperkt tot het darmslijmvlies. Andere omstandigheden waardoor het nodig kan zijn dat u een darmstoma krijgt, zijn:

 • aangeboren afwijkingen
 • darmpoliepen
 • slechte darmfunctie
 • het tijdelijk moeten ontzien van de plaats waar een darm geopereerd is
 • incontinentie
 • verwondingen aan de darm