Tand of kies vrijleggen of aanligeren

Om de tand of kies naar de juiste plaats in de tandboog toe te bewegen is een kleine operatie nodig. Tijdens deze operatie wordt de hoektand onder het tandvlees opgezocht en meestal gelijk voorzien van een slotje met een kettinkje. Aan deze ketting kan uw orthodontist na een week trekken met de beugel.

Tanden of kiezen die niet doorkomen

Tanden en kiezen die niet op de normale tijd doorbreken zijn geretineerde of geïmpacteerde gebitselementen. Het komt veel voor bij de hoektand (cuspidaat) die tussen het 10e en 13e jaar doorbreekt en zijn plaats in het blijvende gebit inneemt.

Oorzaken voor het niet doorbreken van een tand:

  • erfelijkheid
  • te weinig ruimte
  • trauma
  • cysten/gezwellen

Behandeling van geretineerde gebitselementen

Met behulp van een röntgenfoto kan door de tandarts meestal worden vastgesteld of een tand nog in het kaakbot aanwezig is.Tijdens de behandeling wordt het tandvlees losgemaakt. Als het nodig is, wordt ook een beetje bot rond de kies weggehaald met een klein boortje. Dit doet geen pijn: u voelt alleen trillingen en het maakt veel geluid. Misschien vindt u het  prettig om ondertussen muziek te luisteren.

Op de tand of kies wordt een slotje met een kettinkje geplaatst. Het kettinkje wordt tijdelijk vastgezet aan de beugel. Het tandvlees wordt weer teruggelegd en gehecht. We doen ons uiterste best de ingreep voor u zo comfortabel en pijnloos mogelijk te laten verlopen en proberen klachten naderhand te voorkomen. Daarom behandelen we u onder verdoving en steriele omstandigheden.

Dat betekent dat de assistent(e) het gebied rondom de mond voor de ingreep desinfecteert. Daarna krijgt u steriele doeken over uw gezicht en over uw kleding. Uw neus en mond blijven hierbij onbedekt. U kunt dus vrij ademen. Uw voorhoofd en ogen worden wel afgedekt, zodat u niet wordt verblind door de operatielamp. De MKA-chirurg en de verpleegkundigen die u behandelen, dragen een muts, een mondmasker en steriele handschoenen.

Mogelijke ongemakken

Wanneer de verdoving uitgewerkt raakt is het normaal dat u wat last krijgt van de wond. Deze pijn is goed te bestrijden met pijnstillers. U krijgt hiervoor een recept mee. Ook is het verstandig om 1 uur vóór de behandeling een pijnstiller in te nemen (bijvoorbeeld paracetamol of ibuprofen) om het grootste deel van de pijn te voorkomen.

Door de operatie kan uw wang dik worden. Deze zwelling is na 2 dagen het hevigst en slinkt daarna langzaam. Soms ontstaat een bloeduitstorting; de wang verkleurt en blijft langer dik. Dit trekt vanzelf weer weg.

Meer informatie over het vrijleggen van een tand/kies

Lees de folder voor meer informatie over het vrijleggen en/of aanligeren van een tand of kies. U vindt hier uitleg over wat u zelf kunt doen en mogelijke complicaties.