Tanden of kiezen verwijderen volwassenen

Als tanden of kiezen ziek zijn of verkeerd groeien, moeten ze getrokken worden. Dit om te voorkomen dat zij andere tanden of kiezen aantasten. Het trekken van tanden of kiezen gebeurt tijdens een operatie.

Wanneer u naar het ziekenhuis komt voor het laten verwijderen van tanden of kiezen, wordt u opgenomen op de afdeling dagbehandeling. De kaakchirurg voert deze behandeling uit wanneer dit bij uw eigen tandarts of poliklinisch niet mogelijk is. Dit gebeurt dan onder algehele narcose, u gaat dus slapen.

Voor de operatie

Het is belangrijk dat u nuchter op de afdeling komt. U mag eten en drinken tot 6 uur voor de opnametijd in het ziekenhuis. Tot 2 uur voor de opnametijd mag u alleen nog heldere dranken drinken, zoals water, thee en ranja. Vanaf 2 uur voor de opnametijd tot na de operatie mag u niets meer eten of drinken. Let op: ook geen water. Op de afdeling wordt u, door een verpleegkundige, voorbereid op de operatie. Sommige patiënten hebben een gebitsprothese meegekregen, die wordt meegenomen naar de operatiekamer. De gebitsprothese wordt tijdens de operatie in de mond geplaatst en blijft zitten totdat u de volgende dag voor een controle bij uw eigen tandarts langsgaat.

Na de operatie

Bij terugkomst op de afdeling krijgt u koud vloeibaar drinken (bijvoorbeeld smoothies) en krijgt u coldpacks om het wondgebied te koelen. Voordat u naar huis gaat, krijgt u:

  • een nieuwe polikliniek afspraak
  • een folder met uitleg over het gebruik van de medicijnen
  • informatie over gebitsverzorging
  • informatie over wat te doen bij problemen / complicaties