TENS

Een eenvoudige behandeling om minder pijn te voelen is een TENS behandeling. TENS wordt gebruikt bij rugpijn, nekpijn, complex regionaal pijnsyndroom (ook wel bekend als sympathische reflexdystrofie of posttraumatische dystrofie), littekenpijn en zenuwpijn.

Wat houdt TENS in?

De afkorting TENS staat voor Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie. Het TENS apparaat geeft zwakke elektrische stroompjes af waarmee bepaalde zenuwen in de huid geprikkeld worden. TENS werkt pijnstillend maar neemt de oorzaak van de pijn niet weg. TENS werkt op een andere manier dan medicijnen. Langdurig gebruik is niet schadelijk.

Hoe werkt TENS?

In het lichaam zijn zowel dikke als dunne zenuwvezels te vinden. De dunne zenuwen zijn de pijnzenuwen. Als deze pijnzenuwen geprikkeld worden, geven ze pijnsignalen door aan de hersenen met als gevolg een gevoel van pijn. Door gelijktijdig dikke zenuwen te stimuleren met TENS kan de doorgifte van pijnsignalen geblokkeerd worden. Dikke zenuwen zijn sterker dan pijnzenuwen. Met TENS worden de dikke zenuwen gestimuleerd, waardoor u minder pijn voelt.

Voorbereiding behandeling

De arts zorgt ervoor dat de verwijzing en de aanvraag voor een TENS apparaat naar de afdeling fysiotherapie wordt verzonden. U wordt door de afdeling fysiotherapie opgeroepen voor een afspraak. Tenzij uw eigen fysiotherapeut deze behandeling ook uitvoert, dan krijgt u het formulier mee voor uw zorgverzekeraar. U kunt dit formulier afgeven bij de afdeling Fysiotherapie. U maakt zelf een afspraak met de fysiotherapeut voor instructie en gebruik van het TENS apparaat.

Tijdens de behandeling

In eerste instantie leent u een apparaat via de afdeling fysiotherapie. Dit is een proefbehandeling. Meestal duurt deze proefbehandeling een aantal weken. Wanneer uw pijnklachten afnemen, bestelt de fysiotherapeut een apparaat voor u bij de zorgverzekeraar.

Afhankelijk van de instellingen, voelt u nauwelijks iets van het apparaat. De behandeling mag geen irritatie geven en de pijn mag niet toenemen. Controleert u regelmatig of u er geen huidirritatie optreedt als gevolg van de kleefstof.

De fysiotherapeut geeft u alle benodigde informatie over het TENS apparaat en is aanspreekpunt voor eventuele vragen.   Tot slot willen wij u erop wijzen dat het strikt naleven van de regels noodzakelijk is om te komen tot een goed resultaat.

Na de behandeling

Bij ruim de helft van de patiënten die een proefbehandeling ondergaat, nemen de pijnklachten af. De overige groep ervaart geen verbetering. Bij een enkeling is er sprake van een toename van de pijnklachten. In dat geval moet er gekeken worden naar een andere behandelvorm.