Thuishemodialyse

Nieren zuiveren het bloed van afvalstoffen. Als de nieren niet goed werken, zuiveren ze het bloed onvoldoende. Het bloed moet dan kunstmatig gezuiverd worden. Dat kan in uw eigen huis. Dit heet thuishemodialyse. U hoeft dus niet naar het ziekenhuis en dat maakt u zelfstandiger en flexibeler.

Wat is thuishemodialyse?

Hemodialyse is het zuiveren van bloed. Dat kan in het ziekenhuis, maar kan ook thuis. Of dat mogelijk is, hangt onder andere af van uw medische toestand. Ook uw woonsituatie speelt een rol. Want het is belangrijk dat de dialyse zonder problemen kan verlopen.

Kunt u door andere ziektes of uw leeftijd niet goed zelf dialyseren? Met hulp van een partner, mantelzorger of speciaal geschoolde verpleegkundigen kan thuisdialyse toch mogelijk zijn.

Thuishemodialyse met partner

De persoon die u helpt met de dialyse hoeft geen medische achtergrond te hebben. Ook hoeft degene niet bij u in huis te wonen. Het kan een familielid, vriend of buurman zijn. Deze 'dialysepartner' moet wel weten hoe de behandeling te doen. Daarvoor kunt u samen een training volgen bij Dianet. Dat is een kenniscentrum voor nierpatiënten. U leert samen hoe u thuis veilig kunt dialyseren.

Alleenstaanden en thuishemodialyse

Als u ervaren bent en de dialyse zelf kunt doen, kunt u thuis alleen dialyseren. Om dat te bereiken doet u eerst ervaring op met een verpleegkundige.

Thuishemodialyse met Dianet

Dianet verzorgt voor ruim 40 ziekenhuizen in Nederland de thuishemodialyse. Daarmee zijn zij de grootste aanbieder van thuisdialyse. U kunt thuis hulp krijgen van een dialyseverpleegkundige van Dianet. Degene ondersteunt u waar nodig en blijft de hele behandeling bij u. Vindt uw dialysepartner 3 keer in de week u helpen te veel? Dan kunt u kiezen voor een combinatie tussen uw dialysepartner en de verpleegkundige van Dianet.

Voordelen thuisdialyse

De voordelen van thuisdialyse zijn:

  • geen reis- en wachttijden
  • eigen vertrouwde omgeving
  • dialyseren wanneer het u uitkomt

U kunt ook ’s nachts dialyseren. Dat geeft betere resultaten dan 3 keer per week overdag. U voelt zich beter en u heeft geen vochtbeperking en minder geneesmiddelen nodig.

Nadelen thuisdialyse

Thuisdialyse kan ook nadelen hebben:

  • u bent ruimte in huis kwijt aan het dialyseapparaat en de voorraad dialysematerialen
  • als u niet alleen kunt dialyseren, bent u afhankelijk van uw dialysepartner of -verpleegkundige
  • uw dialysepartner moet een training volgen
  • als een dialyseverpleegkundige u begeleidt, is er steeds een vreemde in uw huis