Thuismonitoring tijdens de zwangerschap (PregnaOne)

Uw behandelend gynaecoloog heeft aangegeven dat u in aanmerking komt voor thuismonitoring. Op deze pagina leest u meer over thuismonitoring via PregnaOne.

Thuis onder controle blijven

Thuismonitoring wil zeggen, dat u thuis controles krijgt die nodig zijn om uw zwangerschap goed te laten verlopen. U hoeft niet in het ziekenhuis opgenomen te worden of blijven. U krijgt dezelfde behandeling als in het ziekenhuis, maar dan in uw eigen vertrouwde omgeving.

Wanneer kom ik in aanmerking?

U wordt eerst een dag of dagdeel op de verpleegafdeling opgenomen. Tijdens deze opname kunnen allerlei onderzoeken plaats vinden, zoals bloed- en urineonderzoek, een hartfilmpje van de baby, een echo en bloeddrukcontrole.

Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie. Daarbij komen vragen aan bod, zoals:

 • Is er voldoende mantelzorg (zorg door familie/vrienden) aanwezig?
 • Verloopt de communicatie gemakkelijk?
 • Kan u binnen 30 minuten in het ziekenhuis zijn?

Natuurlijk is het ook belangrijk dat u zichzelf veilig voelt met de thuismonitoring.

Hoe het werkt leest u in de handleiding

Als in overleg met u wordt besloten voor thuismonitoring krijgt u in het ziekenhuis uitleg van de verpleegkundige. In de handleiding kunt u alles nog eens rustig doorlezen. Deze handleiding is ook in de koffer aanwezig.

Als u thuis uw metingen doet met het PregnaOne apparaat (P1) komen deze metingen direct binnen in het ziekenhuis. Het P1-apparaat controleert de hartslag van het ongeboren kindje, dit wordt ook wel een cardiotocogram (CTG) genoemd. Het CTG wordt samen met de hartslag van de moeder, bewegingen van het ongeboren kind en de eventuele weeënactiviteit gelijk verzonden naar het ziekenhuis. Het kan zijn dat u een bloeddrukmeting via de P1-app moet sturen, maar dit is alleen als uw behandelend arts dat aangeeft.

Bloeddrukcontroles thuis

Als u van uw behandelend arts te horen heeft gekregen dat u een bloeddruk meting moet uitvoeren, maakt u deze na het uitvoeren van het CTG.

In de koffer zit hiervoor de bloeddrukmeter. Zet de bloeddrukmeter in de modus 1. Meet altijd rechts, tenzij de arts anders voorschrijft. De meting wordt automatisch in het PregnaOne systeem ingeladen en naar de zorgprofessional gestuurd.

Ziekenhuis Gelderse Vallei kijkt altijd mee

Vanuit het ziekenhuis kijkt er een zorgprofessional mee met de resultaten. U legt het CTG aan tussen 10:00 en 10:30. Als het CTG niet zichtbaar is in het ziekenhuis wordt er binnen 10 tot 15 minuten contact met u opgenomen. Het CTG duurt 30 minuten. Na afloop van de meting belt u de verpleegkundige op het nummer (0318)43 56 59. Zij geeft aan of u los mag koppelen van het CTG. U krijgt hierbij gelijk een terugkoppeling over het CTG.

Belangrijke afspraken rondom de thuismonitoring

 • zorg ervoor dat u bereikbaar bent voor het ziekenhuis tijdens uw CTG meting
 • u staat nog steeds onder controle van het ziekenhuis. Het is dus belangrijk dat u niet alleen op pad gaat, laat u altijd door een ander rijden, doe het rustig aan en onderneem geen fysiek zware inspanning

Bel in deze gevallen altijd naar het ziekenhuis

U kunt altijd naar het ziekenhuis bellen op het nummer (0318) 43 56 59 als u klachten of vragen heeft of als u zich ongerust maakt. Bel altijd als u een van de volgende klachten heeft:

 • vruchtwaterverlies
 • bloedverlies
 • weeënactiviteit
 • plotseling optredende hoofdpijnklachten
 • pijn in de bovenbuik
 • tintelingen in de vingers
 • veranderingen van het gezichtsvermogen
 • minder leven voelen

Einde thuismonitoring

De medisch specialist beoordeelt of de thuismonitoring wordt gestopt. Er zijn een aantal redenen waarom de thuismonitoring voor u kan ophouden, bijvoorbeeld:

 • er is een verbetering van uw ziektebeeld en alleen poliklinische controle is voldoende
 • er is een verslechtering van uw ziektebeeld en een opname in het ziekenhuis is nodig
 • u of uw partner voelen zich niet veilig met de thuismonitoring

Bekijk hier de video met uitleg over PregnaOne

Klik op onderstaande afbeelding om de video te openen. 

Video PregnaOne (English)

Is the Dutch video difficult to understand? Then it is possible to watch the video in English via this link.

Vragen en contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de verpleegkundige op het nummer (0318) 43 56 59.